Skip to content
Aktualności i wydarzenia

70 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom

Dzień 4 grudnia 2012 r. to 70. rocznica powołania przez Rząd Polski na uchodźctwie, jedynej w okupowanej przez nazistów Europie, państwowej organizacji Rady Pomocy Żydom pod kryptonimem „Żegota”. Celem tej organizacji było ratowanie Żydów z Zagłady.

Rada kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, akcji społecznej zainicjowanej we wrześniu 1942 roku przez pisarkę Zofię Kossak-Szczucką.

Pomoc Rady, kierowana była przede wszystkim do Żydów ukrywających się po tzw. stronie aryjskiej, ale także tych przebywających w gettach i obozach. Ukrywającym się, udzielano zapomóg żywnościowych i finansowych, organizowano dla nich fałszywe dokumenty tożsamości, dzięki którym bezpieczniej mogli żyć poza gettem. Żydom nie mającym schronienia, pomagano je znaleźć. Wiele dzieci umieszczano w placówkach opiekuńczych lub u polskich rodzin.

Uroczystości związane z tą rocznicą odbyły się przy pomniku „Żegoty”, który znajduje się nieopodal pomnika Bohaterów Getta i Muzeum Historii Żydów Polskich.

Prof. Władysław Bartoszewski, jedyny żyjący dziś członek „Żegoty”, w krótkim przemówieniu przekazał obecnym idee tej organizacji. Zwrócił się do zgromadzonej wokół pomnika młodzieży licealnej, ze szkół z Muranowa, z przesłaniem o tym jak ważna jest prawa postawa człowieka w zagrożeniu życia innych.

Spotkanie przy pomniku „Żegoty” zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich, było wydarzeniem towarzyszącym organizowanej przez Ambasadę Izraela ceremonii uhonorowania kolejnych Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, która tego samego dnia odbyła się w siedzibie Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Podczas uroczystości odznaczono osmiu Polaków, którzy w czasie wojny nieśli pomoc Żydom.

W obydwu uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce.

Zofia Kamionowska
Warszawa, 4 grudnia 2012 r.

Udostępnij:

Back To Top
Search