Skip to content
Aktualności i wydarzenia

Dwie historie, jedna przyszłość?

14 lipca 2017 roku Fundacja im. Róży Luksemburg, Przedstawicielstwo w Polsce, zorganizowała międzynarodowy Workshop pod hasłem Dwie historie, jedna przyszłość.
Dr Joanna Gwiazdecka, dyrektorka przedstawicielstwa Fundacji w Polsce, otworzyła spotkanie, powitała gości i moderowała pierwszy panel. Panelistami byli: Bogdan Białek ze Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Joanna Sobolewska-Pyz ze Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, dr Grzegorz Sołtysiak z Fundacji Archiwum dokumentacji Historycznej PRL i rabin Stas Wojciechowicz z Ec Chaim – Synagogi i Centrum Społeczności Postępowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Omawiano temat Kultura pamięci i polityka historyczna. Paneliści odpowiadali na pytanie dlaczego pamięć historyczna bywa zawodna i jakie mogą być tego skutki. Warto zauważyć, że pamięć historyczna może być też wybiórcza i łatwa do manipulacji.
Bogdan Białek opowiedział o tym jak w Kielcach, a potem w Polsce i na świecie, przywracał pamięć o pogromie, który miał miejsce w jego mieście tuż po wojnie. Dr Grzegorz Sołtysiak opowiedział jak, niezależnie od IPN, powstawało archiwum dokumentujące czasy PRL. Joanna Sobolewska-Pyz mówiła o zapisie i publikacji wspomnień osób, które przeżyły Holocaust. Wydana w Warszawie w 2017 roku książka Nie mogliśmy pojąc, dlaczego…, która jest autorskim opracowaniem oryginalnych wspomnień „dzieci Holocaustu”, opublikowanych w cyklu 5 tomów Dzieci Holocaustu mówią…, stanowi niepowtarzalny dokument tamtych czasów. Pamięć leży też u podstaw religii powstałej na kanwie opowieści biblijnych. O tym mówił rabin Stas Wojciechowicz.
Po przerwie kawowej uczestniczyliśmy w panelu na temat Lewicy; dlaczego obecnie w Europie środkowo-Wschodniej lewica ma się nienajlepiej?
Panel moderował Marcin Antosiewicz, dziennikarz i politolog. Uczestniczyli w nim: prof. Andrius Bielskis z Instytutu Myśli Krytycznej DEMOS (Litwa), prof. Annamária Artner z Węgierskiej Akademii Nauk, Wanda Nowicka, posłanka i wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji, dr Jiri Silny, pastor Czechosłowackiego Koscioła Husyckiego (Czechy) i Michał Sutowski z Krytyki Politycznej.
Prawdę powiedziawszy nie usłyszałam żadnej sensownej diagnozy. Walka z kapitalizmem czy walka o poprawienie warunków socjalnych klasy pracującej wydają się trochę nieaktualne, a poza tym w dużym zakresie zostały przechwycone przez populistyczne ruchy i partie prawicowe.
Po obiedzie były jeszcze dwa panele: Tradycja. Dlaczego kobietom i mężczyznom przypisuje się nieaktualne role i co to oznacza dla społeczeństwa w naszej części Europy. Wprawdzie tematem tego panelu były ogólnie pojęte zagadnienia problematyki gender, ale starannie unikano używania takiego określenia. Właściwie dyskusję sprowadzono do należnego kobietom prawa do aborcji w zestawieniu z próbą jej rządowego zakazu. Tymczasem gender ma tez wiele innych aspektów, jak na przykład zrównanie możliwości awansu zawodowego kobiet i mężczyzn czy równości płac.
Panel moderowała Agata Czarnecka, publicystka i feministka. Uczestniczyli w nim: dr Jolanta Bielskiene z Instytutu Myśli Krytycznej DEMOS (Litwa), Krystyna Kacpura z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania rodziny oraz Katarzyna Kądziela z Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.
Ostatni panel był poświecony Demokracji. Dlaczego politycy boją się mówić o prawach osób LGBTIQ, choć społeczeństwo jest im przychylne. Panel moderowała dziennikarka Zuzanna Dąbrowska-Denisiuk. Uczestniczyli: Chaber – Kampania przeciw Homofobii (Polska), Kristine Garina – Stowarzyszenie osób LGBT i ich Przyjaciół, Mozaika (Łotwa), Arturas Rudomanskis – Stowarzyszenie Tolerancyjnej Młodzieży (Litwa) i Peter Weisenbacher – Instytut Praw Człowieka (Słowacja).
Workshop był w języku polskim i angielskim, z zapewnionym symultanicznym tłumaczeniem. Z ramienia naszego Stowarzyszenia udział wzięły: Joanna Sobolewska-Pyz, Jadwiga Gałązka i niżej podpisana.

Aleksandra Leliwa-Kopystyńska

Udostępnij:

Back To Top
Search