Skip to content

III edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"

Dnia 30 czerwca 2009 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z laureatami i wyróżnionymi w III edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, połączone z uroczystością wręczenia pierwszej nagrody polskiemu laureatowi.

Jest to trzecia edycja nagrody stworzonej dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz amerykańskiej fundacji „Life in the Jar” Partnerem w realizacji Nagrody w Polsce jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizatorzy Nagrody pragną uczcić osobę Ireny Sendlerowej oraz propagować idee i postawy w duchu tolerancji i poszanowania dla innych.

Polską laureatką III edycji Nagrody wybraną przez Kapitułę Nagrody została pani Beata Maliszkiewicz nauczycielka w Zespole Szkół TAK Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. Wysokość nagrody wynosiła 10 000 $, a jej fundatorami są amerykańscy partnerzy.

Uroczystość wręczenia nagrody prowadził pan Krzysztof Czyżewski – Przewodniczący Kapituły i miała ona następujący przebieg następujący przebieg:

W części oficjalnej wystąpili:

gospodarz spotkania – Podsekretarz Ministerstwa Edukacji Narodowej pan Krzysztof Stanowski
członek Kapituły Nagrody, była Przewodnicząca Zarządu SDH w latach 2002-2004, dziecko uratowane przez Irenę Sendlerową – pani Elżbieta Ficowska
pan prof. Feliks Tych z Żydowskiego Instytutu Historycznego
Pani Metuki Benjamin z Fundacji Milkena USA, fundatora Nagrody
przewodniczący Kapituły – pan Krzysztof Czyżewski, który zapoznał zebranych z laureatką Nagrody

Następnie nastąpiło wręczenie Nagrody oraz wyróżnień oraz krótkie wystąpienie laureatki.

Z kolei nastąpiło wręczenie Medalu Edukacji Narodowej – najwyższego odznaczenia resortowego MEN – pani Joannie Sobolewskiej-Pyz, długoletniej wiceprzewodniczącej Zarządu SDH, kierującej z ramienia tej organizacji sprawami edukacji.

Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja osiągnięć edukacyjnych i dydaktycznych laureatki i nauczycieli nominowanych do nagrody. Zebrani byli zadziwieni ogromem pracy włożonej przez nich i wspaniałymi rezultatami. A oto krótko przedstawione ich osiągnięcia:

Laureatka III edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Beata Maliszkiewicz

Współzałożycielka i dyrektor zespołu Szkół TAK w Opolu.Realizatorka licznych projektów edukacyjnych między innymi: „Spotkajmy się z innymi” – o mniejszościach narodowych w Polsce; „Historia ulicy” – o niemieckich, żydowskich i polskich mieszkańcach jednej ulicy w Opolu: „Rabin z Opola” – badanie historii rabina Leo Baecka z Opola; „Jestem wielką parą oczu” – podróż jako spotkanie z innymi.

Nominowani do III edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej.(alfabetycznie)

Grażyna Ferenc

Pracuje w Powiatiwym Zespole Nr.10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. Realizuje projekty edukacyjne o Holocauście, wielokulturowości i tolerancji, współpracując z SDH, Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i Gminą Żydowską w Bielsku – Białej.

Realizuje z młodzieżą i dla środowiska spotkania z „Sprawiedliwymi”, „Dziećmi Holocaustu”, byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. Popularyzuje filmy i opracowuje materiały dydaktyczne o historii Żydów.

Andrzej Kirmiel

Nauczyciel historii oraz założyciel i przewodniczący lubuskiej „Fundacji Judaica” Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką mniejszości narodowych, głównie żydowskiej i niemieckiej, posiada w swoim dorobku wiele publikacji na ten temat. Wraz z uczniami organizuje liczne programy i imprezy kulturalne, opiekuje się dziedzictwem kultury żydowskiej w lubuskim. Celem jego działań jest kształtowanie postaw zrozumienia, tolerancji i szacunku dla innych.

Elżbieta Maćkowska

Pracuje w Gimnazjum Nr. 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze. Od lat wspólnie z uczniami realizuje projekty i programy o tematyce historycznej , regionalnej i kulturoznawczej. Organizuje spotkania z „żywymi świadkami historii”. Opiekuje się zabytkami, wyszukuje i iwentaryzuje cmentarze ewangielickie, żydowskie, zapomniane miejsca wydarzeń historycznych i wojennych.

Wiesława Młynarczyk

Nauczycielka polskiego w LXXXI Liceum Ogółnokształcącym im. Aleksandra Fredry w Warszawie na ulicy Miłej .Z racji położenia j Szkoły w ważnym dla historii Warszawy miejscu (obszar dawnego getta), realizuje projekt edukacyjny „Rola LXXXI LO w edukacji o getcie warszawskim”. Jest również pracownikiem Biura Edukacji Publicznej Warszawskiego Oddziału IPN. Szczególnie interesuje ją nauczanie o Holocauście, w IPN prowadzi warsztaty dla nauczycieli Śladami Holocaustu i powojennej historii Żydów, organizuje konferencje i seminaria poświęcone tej tematyce.

Mirosław Skrzypczak

Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, działacz Stowarzyszenia nauczycieli Humanistów „Prowincja”. Od kilku lat przywraca pamięć o Żydach lelowskich i szczekocińskich. Jest inicjatorem i współorganizatorem Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Zbigniew Wieczorek

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i wiedzy o kulturze, członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego, nauczyciel w VI Liceum Ogólnokształcącym im Jana Kochanowskiego w Radomiu. Tworzy i koordynuje projekt „Jestem…” w ramach którego upowszechnia wiedzę i pamięć o społeczności żydowskiej w Radomiu. Współpracuje z Archiwum Państwowym w Radomiu i Beit – Radom w Izraelu.

Dołączamy zdjęcia z uroczystości zakończenia III edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Prezydium, od lewej prof. Feliks Tych – ŻIH, p. Alicja Pacewicz – FCEO, p. Krzysztof Stanowski – MEN, p. Krzysztof Czyżewski – Przewodniczący Kapituły Nagrody, p. Elżbieta Ficowska – SDH
Przemawia p. Elżbieta Ficowska
Przemawia p. Alicja Pacewicz
Przemawia prof. Feliks Tych
Prezydium, po prawej p. Metuka Benjamin – Fundacja Milkena USA
Laureaci, od lewej p. Z. Wieczorek, p. W. Młynarczyk, p. B. Maliszkiewicz
Wręczenie I Nagrody p. Beacie Maliszkiewicz
Wręczenie Medalu Edukacji Narodowej p. Joannie Sobolewskiej-Pyz – SDH
Pani Joanna Sobolewska-Pyz prezentuje otrzymany Medal Edukacji Narodowej
Przewodnicząca SDH p. Anna Drabik składa Ince gratulacje

Udostępnij:

Back To Top
Search