Skip to content

Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jest przyznawana corocznie nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczą i wychowują młodzież w duchu tolerancji i poszanowania dla innych , inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w szkole i społeczności lokalnej. Nagrodę w wysokości 10 tys. USD, otrzymuje jeden nauczyciel z Polski i jeden z USA, przy czym wręczenie jej ma zawsze uroczystą oprawę.

W tym roku, uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 21 czerwca o godz. 12.00 w Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Foksal 6 w Warszawie. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. W spotkaniu poza nominowanymi do nagrody nauczycielami i przedstawicielami organizatorów, wzięło udział liczne grono osób z Polski, Kanady i USA zainteresowanych edukacją młodzieży w duchu tolerancji i poszanowania inności i różnorodności.

Do nagrody nominowani zostali następujący nauczyciele:

  • Grażyna Ferenc – historyczka z Powiatowego Zespołu Nr. 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,
  • Jakub Niewinski – polonista z Gimnazjum Nr.1 w Murowanej Goślinie,
  • Marzanna Pogorzelska – nauczycielka języka angielskiego w liceum w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Małgorzata Rusiłowicz – polonistka w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku.

Kapituła przyznająca Nagrodę miała bardzo trudne zadanie wybrane laureata, ponieważ wszyscy nominowani są bardzo aktywnymi działaczami społecznymi i pełnymi poświęcenia nauczycielami i wychowawcami. Ostatecznie wybór padł na Marzannę Pogorzelską autorkę scenariuszy zajęć językowych dotyczących praw człowieka. Laureatka nagrody uzyskała poprzednio wyróżnienia międzynarodowe za konsekwentne edukowanie i wspieranie postaw tolerancji na przekór władzy i za zasługi na rzecz równouprawnienia i walki z dyskryminacją. Realizuje projekty edukacji wielokulturowej i edukacji na rzecz praw człowieka. Prowadzi Szkolną Grupę Amnesty International, współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem „Otwarta Rzeczpospolita”, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Kompanią przeciw Homofobii i innymi organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowo przyznano nagrody specjalne:

  • Grzegorzowi Bożkowi – nauczycielowi historii z Krosna,
  • Lucynie Gizińskiej – nauczycielce polskiego z Łodzi,
  • Katarzynie Ludwinak – nauczycielce polskiego propagującej historię i dzieło Ireny Sendlerowej,
  • Joannie Oleander – nauczycielce polskiego z Warszawy.

Przebieg spotkania był bardzo uroczysty, były przemówienia, wręczanie nagród, część artystyczna, wspólne fotografie i poczęstunek.

Parę zdjęć z rozdania nagród załączam poniżej

T.P.

Oczekujemy na rozpoczęcie uroczystości
Przemawia Piotr Kadlcik – Przewodniczący Zwiazku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Laureatka dziękuję za wyróżnienie jej nagrodę
Na uroczysość przybyły "Dzieci Holocaustu"
Na uroczysość przybyły Dzieci Holocaustu
Przemawia Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej
Część artystyczna

Udostępnij:

Back To Top
Search