Skip to content

PATRONKA NAGRODY dla NAUCZYCIELI

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz amerykańska Fundacja „Life in a Jar” powołuje coroczną nagrodę imienia Ireny Sendlerowej.

Tworząc tę Nagrodę organizatorzy konkursu pragną uczcić osobę Ireny Sendlerowej i propagować idee i postawy, którym jest wierna. Nagroda przeznaczona jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z Polski i USA. Co roku uhonorowany zostanie nauczyciel z Polski i jeden z USA. Aby spełnić warunki nagrody nauczyciel powinien poprzez swoja prace dowieść, że uczy i wychowuje w duchu tolerancji i poszanowania innych, być aktywnym i wyrażać to przez konkretne projekty i działania.

Irena Sendlerowa osobiście nominuje pierwszych dwóch laureatów i osobiście wręczy nagrodę, której uroczyste wręczenie odbędzie się 24 marca w Warszawie (w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Od tego momentu nagroda będzie przyznawana corocznie w drodze konkursu. Powołane zostaną dwie kapituły, w Polsce i w USA, które dokonywać będą oceny składanych wniosków i wyłaniać laureatów. Wysokość nagrody wynosi 10 000 USD $ dla każdego z laureatów. Fundatorem Nagrody jest strona amerykańska.

Uroczystość w Warszawie odbędzie się dzięki życzliwości i wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Banku BISE i Ambasady Amerykańskiej.

Udostępnij:

Back To Top
Search