Skip to content

Procedura przyznawania pomocy społecznej

Procedura przyznawania pomocy społecznej przez Dział Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Pomoc społeczna przysługuje członkom społeczności żydowskiej, którzy znaleźlisię w trudnej sytuacji życiowej, a nie mogą pokonać problemów i zaspokoić ważnychpotrzeb przy wykorzystaniu osobistych zasobów.

Osoby starające się o pomoc społeczną zobowiązane są na prośbę pracownikasocjalnego do przedłożenia niezbędnych dokumentów, które potwierdzają trudnąsytuację życiową i fakt niezaspokojenia ważnych potrzeb życiowych. Dokumentypowinny być w oryginale i aktualne, czyli powiązane czasowo z okresem, w którymosoba ubiega się o pomoc.

Po przyjęciu zgłoszenia o pomoc, pracownik socjalny przeprowadza wywiadśrodowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się o pomoc, a następnie napodstawie wszystkich ważnych informacji zdobytych w trakcie postępowaniadiagnostycznego, sporządza stosowny plan pomocy.

Plan pomocy sporządzany jest zawsze w oparciu o aktualne możliwości systemupomocy społecznej z uwzględnieniem potrzeb osoby zgłaszającej sięo pomoc.

 

Udostępnij:

Back To Top
Search