Skip to content
Aktualności i wydarzenia

STACJA RADEGAST

Na początku października otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, upamiętniającym 75 rocznicę deportacji Żydów z Austrii, Czech, Luksemburga i Niemiec do Litzmannstadt Getta. Postanowiono, że w tej uroczystości z ramienia Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i poszkodowanych w II Wojnie Światowej weźmie udział Anna Drabik, która spędziła jako dziecko pewien czas w getcie łódzkim, oraz niżej podpisany – członek zarządu Stowarzyszenia Żydów Kombatantów. Zatem rano 27 października 2016 roku, po przyjeździe do Łodzi, spotkaliśmy się w Centrum Dialogu z panem Pawłem Pławskim, który towarzyszył nam i troskliwie się nami zajmował przez cały czas pobytu. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 na stacji Radegast, łódzkim Umschlagplatzu, gdzie z rozkazu Heinricha Himmlera przybywały transporty Żydów z zachodniej Europy. W październiku i listopadzie deportowano do Łodzi około 20 tysięcy Żydów, w większości osób starszych, wykształconych i dobrze sytuowanych.

Fot. 1 Stacja Radegast – obecnie oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych Uczestnicy uroczystości zebrali się w długim tunelu, mieszczącym się przed barakiem stacyjnym, i wysłuchali okolicznościowych przemówień przedstawicieli miasta oraz ambasad krajów, z których pochodzili przywożeni z zachodu Żydzi. Podkreślali oni, że ludzie ci byli całkowicie nie przygotowani do nowych warunków i znaczna ich część umierała w parę miesięcy po przybyciu do „Litzmannstadt Getto”. Pozostałych, od lutego do maja 1942 roku, wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali zagazowani spalinami w specjalnie do tego celu przystosowanych ciężarówkach. Należy podkreślić, że tak ambasador Czech jak i Niemiec przemawiali po polsku. Po przemówieniach zostały złożone kwiaty przez poszczególne delegacje, w tym także naszą.

Pełna relacja z Wydarzenia

Udostępnij:

Back To Top
Search