Home page
Short history
About the Association
Our meetings
Our Friends
Educational Programme
Our Donors
Psychotherapy
The
Latest News


Search
Write in the form below the word, you are looking for and press "search":

WITAMY

Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny
(Statut Stowarzyszenia rozdz. II § 12).

KRÓTKA HISTORIA
W maju 1991 r. odbył się w Nowym Jorku I Światowy Kongres Dzieci Ukrywanych podczas II Wojny Światowej, w którym uczestniczyły 22 osoby z Polski. Postanowiły one, jeszcze będąc w Nowym Jorku, utworzyć po powrocie do Polski, stowarzyszenie dzieci ocalonych z Zagłady. 27 czerwca 1991 r. odbyło się w Żydowskim Instytucie Historycznym zebranie założycielskie, a 25 września 1991 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" w Polsce.

O STOWARZYSZENIU
Zarząd Główny Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy ul. Twardej 6 (00-105 Warszawa). Zapraszamy do kontaktu: tel./fax +48 22 620 82 45, e-mail chsurv@jewish.org.pl. Sekretariat Stowarzyszenia jest czynny w poniedziałki w godz. 12.00 - 15.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 12.00 - 16.00. Zarząd Główny Stowarzyszenia dyżuruje we wtorki i czwartki w godz. 14.00 - 16.00. Mamy cztery oddziały: Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław. Zrzeszmy około 600 osób.
NASZE SPOTKANIA
Comiesięczne spotkania członków Stowarzyszenia organizowane są w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 15.30.

ZJAZDY I KONFERENCJE
Co roku, w czerwcu organizujemy ogólnopolskie, trzydniowe Zjazdy naszych członków. Zamieszczamy tu obszerne sprawozdania z tych spotkań. Organizujemy lub tylko uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach dzieci Holocaustu. Przedstawiamy tu osobiste wrażenia naszych członków, którzy w nich uczestniczyli.
WZIĘLIŚMY UDZIAŁ
Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą w wielu wydarzeniach, które są ważne dla społeczności żydowskiej w Polsce. Sygnalizujemy tu nasz udział w nich i odsyłamy czytelnika do obszernej relacji, zamieszczonej w Internecie.

SPRAWIEDLIWI wśród NARODÓW ŚWIATA
To Oni ratowali nas od śmierci, narażając życie własne i rodziny. Pamiętamy o tym, podziwiamy Ich heroizm i poświęcenie, darzymy wdzięcznością, szacunkiem i przyjaźnią. Staramy się otaczać opieką a Ich obecność wśród nas wykorzystujemy do udzielania młodym ludziom lekcji człowieczeństwa.
PROGRAM EDUKACYJNY PROGRAM EDUKACYJNY
Traktujemy go, jako hołd składany naszym przodkom i powinność wobec młodego pokolenia. Pamięć dla przyszłości to projekt, w którym członkowie Stowarzyszenia przekazują młodym ludziom wiedzę o Holocauście i swoje, związane z tamtym nieludzkim czasem przeżycia. Mamy nadzieję, że nasza praca zaowocuje refleksją nad skutkami nietolerancji, ksenofobii, antysemityzmu. Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” to corocznie przyznawana nagroda dla nauczycieli, którzy w swojej pracy podejmują trudną tematykę Holocaustu, praw człowieka oraz tolerancji wobec innych kultur, wyznań i przekonań.

NASI SPONSORZY
To Ci, którzy wspierają naszą działalność.
PSYCHOTERAPIA
Rozpoczęte w 1997 roku przez zespół psychoterapeutów spotkania grupowe o charakterze terapeutycznym dla członków naszego Stowarzyszenia, są obecnie, dwa razy w roku, okazją do polepszenia kondycji psychicznej, po okrutnych przeżyciach Holocaustu.

SŁOWO PISANE: MY I O NAS
Celem naszego Stowarzyszenia jest miedzy innymi danie świadectwa i przekazanie innym prawdy o tamtych strasznych czasach. Część z nas, na szczęście, sprawnie włada piórem, a także piszą o nas inni.
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Tu znajdą Państwo informacje o ważnych, aktualnych wydarzeniach, dotyczących naszej działalności.

Prosimy o  przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia.


<< powrót


printer-friendly version

If you wish TO SUPPORT our Association please send donations to Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" w Polsce
Bank PEKAO SA, ul. Grjecka 1/3, Warszawa S.A., ul. Grjecka 1/3, Warszawa
IBAN 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

wersja polska english version