Skip to content

Uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej Szkole Podstawowej w Dobroszycach

Kilka tygodni temu otrzymaliśmy zaproszenie od dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobroszycach k/Oleśnicy, pana Leszka Waluka, na uroczystość nadania w dniu 14 października 2009 roku szkole imienia Ireny Sendlerowej.

Szkoła powstała 1 września 1945 roku i do tej pory była „bezimienna”, jej kierownictwo poszukiwało odpowiedniego patrona. Było kilka projektów i wiele dyskusji, jednak na koniec wybór całej społeczności szkolnej padł na osobę Ireny Sendlerowej. Uznano bowiem, że Jej postawa w czasie wojny może być przykładem i odegrać ważną rolę w realizowaniu programu wychowawczego, stając się przyczynkiem do dyskusji o tolerancji i bezinteresownej ofiarności. Jak napisano w zaproszeniu: „W osobie Ireny Sendlerowej chcemy uczcić nie tylko Sprawiedliwych II Wojny Światowej, ale i wszystkich Sprawiedliwych – tych którzy są nadzieją na pokój. Czcząc jej bohaterstwo, chcemy pokazać, ze wspólnie oddajemy hołd ludziom, którzy nie zgadzają się na pogardę życia. Dzięki takim osobom jak Irena Sendlerowa możliwy jest lepszy świat”.

Pojechałem do Dobroszyc jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, razem ze mną była przewodnicząca Oddziału wrocławskiego Krystyna Nowak i jej zastępca Ignacy Goldwasser. Gminę Wyznaniową Żydowską z Wrocławia reprezentował przewodniczący Józef Kożuch i Anatol Szwarcburg. Przybyli też licznie przedstawiciele gminy, kuratorium, wojewody, policji i innych urzędów państwowych i samorządowych. Na uroczystości obecni byli też przedstawiciele kościoła katolickiego.

Gościem honorowym była pani Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej.

Przyjechaliśmy przed rozpoczęciem uroczystości , mieliśmy więc okazję zwiedzić całą szkołę. Byłem zaskoczony jej wielkością, dużymi, pięknie urządzonymi klasami i pracowniami, salami komputerowymi i obszerną salą gimnastyczną. Pokazano nam również halę w budowie, która będzie w przyszłości salą widowiskowo – sportową.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i przywitaniem gości przez Dyrektora, następnie wygłoszono krótkie przemówienia okolicznościowe. W imieniu naszego Stowarzyszenia zabrałem głos, podkreślając znaczenie Ireny Sendlerowej i innych Sprawiedliwych dla członków naszego Stowarzyszenia.

Chór szkolny przedstawił pantomimę ilustrującą beztroskie życie ludzi przed wojną i trudny okres życia w czasie wojny. Po czym wysłuchaliśmy recytacji, nawiązujących do działalności Ireny Sendlerowej.W trakcie przedstawienia grał szkolny Zespół Muzyki Dawnej „Carmen Alacre”ubrany w stroje epoki. Zespół ten również zagrał kilka utworów z okresu średniowiecza.

Uroczystość nadania Szkole imienia Ireny Sendlerowej zakończyła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej, umieszczonej w holu szkoły. Odsłonięcia tablicy dokonała pani Janina Zgrzembska.

Po części oficjalnej zaproszono przybyłych gości na spotkanie z kadrą nauczycielską szkoły i poczęstunek.

Przekonany jestem, że Szkoła w Dobroszycach, która jest nowoczesnym obiektem, dzięki staraniom i zaangażowaniu nauczycieli w proces edukacji, skutecznie kształcić będzie i wychowywać młodzież w duchu poszanowania wartości każdego człowieka.
Tomasz Prot

Przyjechali goscie z Wrocławia (od lewej K. Nowak, J. Korzuch, A. Szwarcburg i J. Goldwasser)
Chór szkolny
Panie K. Nowak i J. Zgrzembska rozmawiają
Oczekjemy na rozpoczęcie uroczystości
Pani J. Zgrzembska z kwiatami od Szkoły
Przemawia córka Ireny Sendlerowej
Przewodniczący wrocławskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i przewodnicząca oddziału wrocławskiego SDH składają życzenia Dyrektorowi Szkoły
Przysięga
Fragment przedstawienia I
Fragment przedstawienia II
Fragment przedstawienia III
Wielki tort
Krajanie tortu
Tort jest pyszny
Pożegnalne zdjęcie grupowe
Przemawia przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia DH
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Tablica upamiętniająca patronkę Szkoły
Pani J. Zgrzembska z gronem nauczycielskim
Pani J. Zgrzembska wpisuje się do księgi pamiątkowej

Udostępnij:

Back To Top
Search