Skip to content

Zakres pomocy społecznej w 2016 r.

Dodatkowe załączniki do pobrania:
– Informacja wstępna
– Załącznik 1, Regulamin Komisji Pomocy Społecznej
– Załącznik 5, Struktura Żydowskiego Systemu Pomocy Społecznej w Polsce

Komisja Pomocy Społecznej oraz Dział Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP informują o zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Zasiłki na:

 • usługi domowe dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy
 • eczenie
 • rehabilitację
 • niewielkie remonty i naprawy domowe, likwidację zagrożeń i barier, instalowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy dla osób niepełnosprawnych
 • opał na zimę
 • leki
 • pampersy, podkłady i środki przeciwodleżynowe
 • żywność
 • niezbędne wyposażenie domu
 • transport dla osób niepełnosprawnych

Pomoc rzeczowa (w miaręmożliwości)

 • artykułu spożywcze pozyskane z darów
 • sprzęt medyczny i pomocniczy- wypożyczanie
 • inne dary

Praca socjalna

 • udzielanie informacji o uprawnieniach
 • udzielanie informacji o procedurach ubiegania sięo pomoc
 • rzecznictwo interesów
 • pomoc w zbieraniu dokumentów potrzebnych do ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej
 • pomoc w organizowaniu usług opiekuńczych
 • inne działania w tym organizacja lokalnych spotkań, imprez, akcji charytatywnych

Pomoc wolontariuszy

 • pomoc bezpośrednia (odwiedziny, towarzyszenie, ciepłe telefony,kartki urodzinowe, powiadamianie o spotkaniach, wykładach, itp.)
 • pomoc pośrednia (pomoc wolontariuszy w pracach biura DziałuPomocy Społecznej, pomoc w logistyce projektów pomocowych)

Organizacja spotkań, wykładów, projektów lokalnych

 • Turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla Ofiar Prześladowań nazistowskich
 • Spotkania i wyjazdy w ramach Projektu „Po pierwsze jakość życia” (Quality First)

Zakres pomocy uzależniony jest od posiadanych środków finansowych na dany rok (szczegółowe kryteria przyznawania pomocy na dany rok, dostępne sąu pracowników socjalnych oraz w Dziale Pomocy Społecznej przy ZGWŻw RP).

Finansowanie Pomocy Społecznej w 2016 roku.

Pomoc dla Ofiar Prześladowań Nazistowskich finansowana jest przez Claims Conference oraz Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość (EVZ) z Niemiec.
Pomoc dla osób nie posiadających statusu Ofiary Prześladowań Nazistowskich to znaczy osób z Drugiego Pokolenia wtym rodzin z dziećmi finansowana jest ze środków JDC, Gmin Żydowskich oraz sponsorów prywatnych.

Dziękujemy naszym sponsorom i wolontariuszom za wsparcie naszych działań

Komisja Pomocy Społecznej oraz Dział Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Udostępnij:

Back To Top
Search