Skip to content

Kontakt

Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" w Polsce - logo

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce

Zarząd Główny Stowarzyszenia
ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel. 22 652 12 20
e-mail: chsurv@jewish.org.pl

Biuro czynne: we wtorki i w czwartki w godz. 11:00–14:00.

Zarząd Stowarzyszenia dyżuruje we wtorki w godz. 11:00–14:00.

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204
Nasz KRS: 0000097668

Udostępnij:

Back To Top
Search