Skip to content

Krótka historia

26 i 27 maja 1991 roku odbył się w Nowym Jorku I Światowy Kongres Dzieci Ukrywanych (The First International Gathering of Hidden Children during World War II), w którym udział wzięli również goście z Polski. W grupie polskich uczestników Kongresu było 19 osób ocalonych i 3 uhonorowane medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Jeszcze podczas pobytu w Nowym Jorku, grupa ta postanowiła, po powrocie do Polski, utworzyć oficjalną organizację dzieci ocalonych z Zagłady. 27 czerwca 1991 roku w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie odbyło się pierwsze założycielskie zebranie z udziałem 45 osób. Już po trzech miesiącach, 25 września 1991 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce.

Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został Jakub Gutenbaum, który funkcję tę pełnił ponad 9 lat. We wrześniu 2000 roku Walne Zgromadzenie Delegatów powierzyło mu godność honorowego przewodniczącego piastowaną dożywotnio, a na urzędującą przewodniczącą wybrano Zofię Zaks. Kadencja jej trwała, niestety, krótko. Zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 24 lipca 2001 roku. W latach 2002-2006 przewodniczącą była Elżbieta Ficowska, a w latach (2006 – 2012), czyli dwie kadencje funkcję przewodniczącej sprawowała Anna Drabik. W następnych wyborach, które odbyły się 1 września 2012 roku, wybrano na przewodniczącą Joannę Sobolewską-Pyz, która również przewodniczyła Stowarzyszeniu przez dwie kolejne kadencje (2012 – 2018). W następnej kadencji, która przypadła na lata (2018-2022), funkcję przewodniczącej pełniła Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, która odeszła od nas po ciężkiej chorobie, wkrótce po zakończeniu Jej kadencji.

Nowym przewodniczącym Stowarzyszenia został w 2022 r. Piotr Jankowerny, który po 2 miesiącach – ze względów zdrowotnych – złożył rezygnację z pełnienia Swej funkcji. Do czasu przeprowadzenia nadzwyczajnych wyborów zaplanowanych na lipiec br. obowiązki jego przejął wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, Jacek Mazur. Obecnie rolę Przewodniczącego pełni Jadwiga Gałązka.

Fot, Domena publiczna

Udostępnij:

Back To Top
Search