Skip to content

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, zrzesza obecnie, tj. w 2023 r. ok. 400 osób.

Zarząd Główny Stowarzyszenia
ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel. 22 652 12 20
e-mail: chsurv@jewish.org.pl
strona domowa: https://dzieci-holocaustu.org
strona archiwalna: www.dzieciholocaustu.org.pl

Biuro czynne: we wtorki i w czwartki w godz. 11:00–14:00.

Zarząd Stowarzyszenia dyżuruje we wtorki w godz. 11:00–14:00.

Skład Zarządu

Jadwiga Gałązka przewodnicząca Zarządu

Jadwiga Gałązka
Przewodnicząca Zarządu

Piotr Jankowerny

Piotr Jankowerny
Honorowy Przewodniczący Zarządu

Anna Bielecka wiceprzewodnicząca Zarządu

Anna Bielecka
Wiceprzewodnicząca Zarządu

Aleksandra Kaniuka skarbnik Zarządu

Aleksandra Kaniuka
Skarbnik Zarządu

Janina Dudek członek Zarządu

Janina Dudek
Członek Zarządu

Zbigniew Fronczyk

Zbigniew Fronczyk
Członek Zarządu

Przewodniczące Oddziałów

  • GDAŃSK – Linadia Kurpiewska
  • KRAKÓW – Anna Grygiel-Huryn
  • ŁÓDŹ – Katarzyna Andrejew
  • WROCŁAW – Irena Gaweł

Cele Stowarzyszenia

Celem organizacji jest budowanie wspólnoty osób ocalonych z Holocaustu, udzielanie wsparcia, zachowanie pamięci o doświadczeniu Holocaustu, zachowanie pamięci o życiu społeczności żydowskiej w przedwojennej Polsce.

Odnośny punkt Statutu Stowarzyszenia (rozdz. II § 9) brzmi:

  • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskich popełnianych w czasie II Wojny Światowej, w szczególności wobec dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego,
  • zachowanie i utrwalanie pamięci o ofiarach Holocaustu oraz o ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych,
  • potępianie przejawów nietolerancji, w szczególności przejawów antysemityzmu w życiu społecznym,
  • organizowanie różnych form pomocy członkom Stowarzyszenia,
  • inicjowanie i aktywizacja starań o uzyskanie przez członków Stowarzyszenia świadczeń, wynikających z obowiązującego w RP ustawodawstwa oraz odszkodowań za straty moralne i materialne poniesione w latach II Wojny Światowej w wyniku prześladowań rasowych i narodowościowych.
Pobierz pełny tekst statutu

Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie – z siedzibą główną w Warszawie przy ul. Twardej 6 – ma cztery oddziały: w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. W ciągu trzech miesięcy, dzielących zebranie założycielskie od pierwszego Walnego Zgromadzenia (11 października 1991 roku), liczba członków podwoiła się z 45 do 90 osób; pod koniec 1995 roku Stowarzyszenie liczyło już 500 osób, na początku 1999 – ponad 600, w 2006 roku – około 700. A obecnie, w 2017 roku jest nas około 500 osób i z roku na rok, co oczywiste będzie nas coraz mniej.

Nie wszyscy, którzy dowiadywali się o istnieniu Stowarzyszenia przystępowali do niego od razu. Decyzja związana z „ujawnieniem” pochodzenia nie każdemu przychodziła łatwo. Są też tacy, którzy nie znają swojej historii i pewnie nigdy nie dowiedzą się, że mogliby być członkami naszego Stowarzyszenia. Ci, którzy dopiero w ostatnich latach poznali prawdę, ujawnioną im przez umierających przybranych rodziców, przychodzą do Stowarzyszenia szukać wsparcia i pomocy w poszukiwaniu rodzin. W książce Dowody na istnienie Hanna Krall pisze:

„Umierają polscy rodzice żydowskich dzieci. Znaleźli je ponad pięćdziesiąt lat temu – przy torze, którym jechał pociąg, przy drodze, którą pędzono Żydów, pod murem getta albo w krzakach. Czasami dostawali je od ludzi, którzy obiecali, że wrócą, ale nie pojawili się więcej.

Polscy rodzice nieśli dziecko do kościoła. Nadawali chrześcijańskie imię. Wychowywali jak własne i milczeli o przeszłości. Teraz umierają. Musieli być w zbliżonym wieku, bo pora umierania nastała równocześnie dla wielu. W ostatniej chwili pragną opowiedzieć jak było, lecz mówią niewyraźnie, o niejasnych sprawach i odchodzą w pół słowa. Niektórzy zostawiają równie spóźniony i niejasny list lub strzęp notatek. Z takim strzępem i półsłowem przychodzą pięćdziesięcioletnie żydowskie dzieci do Żydowskiego Instytutu Historycznego”.

Zdecydowanie więcej jest kobiet – obrzezanym chłopcom było trudniej ocaleć. Przeważnie pochodzimy z większych miast, w anonimowym środowisku łatwiej było ukryć żydowskie dziecko. Oficjalne dane o dacie lub miejscu urodzenia często nie zgadzają się ze stanem faktycznym. Wyrabiano nam fałszywe dokumenty, które ratowały życie. Wykształcenie zdobywaliśmy po wojnie.

Katarzyna Meloch tak o tym pisze w Kronice nr 2 Stowarzyszenia: „Do szkół, do wyższych uczelni trafiliśmy z lasu, z piwnicy, albo na przykład prosto z pola, od pasania krów. Musieliśmy nadrabiać wieloletnie zaległości w nauce, nikt nie miał dla nas taryfy ulgowej. Nikt spoza naszego kręgu nie zna ceny, jaką musieliśmy za nasz powrót do „normalnego życia” zapłacić”.

Działalność Stowarzyszenia

W działalności Stowarzyszenia można wyodrębnić następujące nurty:

1. Starania o poprawę bytu materialnego „Dzieci Holocaustu” w pierwszych latach działalności. Wielu członków uzyskało status kombatancki, jak również, odszkodowania niemieckie.
Obecnie nasi członkowie maja możliwość wyjazdów do sanatorium i na wczasy (w Polsce i Niemczech) w ramach pomocy oferowanej przez fundację Maksymiliana Kolbego we Freiburgu i Komisję Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. O innych formach pomocy możnaprzeczytać na podstronie aktualności

2. Przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wyobcowania.
Zarówno w Warszawie jak i w Oddziałach organizowane są comiesięczne spotkania członków Stowarzyszenia, osób często obciążonych traumą losów wojennych i powojennych, osamotnionych, czasami bez rodzin. Spotkania te są jedynym miejscem, gdzie „Dzieci Holocaustu” mogą swobodnie mówić o swojej tożsamości i przeżyciach.
Raz w roku organizujemy Zjazd, na który przyjeżdża około 150 osób.
Od kilkunastu lat prowadzimy program psychoterapeutyczny, przeznaczony dla osób, które do dziś nie są w stanie uporać się z urazami wyniesionymi z przeszłości.

3. Zachowanie pamięci o wydarzeniach Holocaustu, o bohaterach i ofiarach. Nie zapominamy też o katach i prześladowcach.

4. Stowarzyszenie prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Od 1993 roku, kiedy ukazał się pierwszy tom życiorysów-wspomnień „Dzieci Holocaustu”, zbieramy i redagujemy relacje członków Stowarzyszenia, świadków Zagłady. Wydaliśmy 5 tomów „Dzieci Holocaustu mówią…”, w których łącznie znajduje się 170 opowiadań. Nasze książki i wydawnictwa albumowe można kupić w księgarniach w Warszawie, znajdujących się zarówno w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Anielewicza 6, jak i w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma przy ul. Tłomackie 3/5. Ponadto wszystkie nasze wydawnictwa są do nabyci w księgarni Midrasza. Opracowaliśmy książkę o Sprawiedliwych p.t. „Zapukali do drzwi” i listy czytelników Polityki „Czarny rok, czarne lata”. Niektóre z tych pozycji zostały przetłumaczone na angielski i niemiecki.

Ogromną popularnością cieszy się wystawa „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”. Patrz: http://moirodzice.org.pl/.

W 2015 roku został wydany album pod tym tytułem, ilustrujący zarówno wystawę, jak i historię jej realizacji. W 2017 roku ukazała się książka p.t. „Nie mogliśmy pojąć, dlaczego… Losy i Przeżycia Dzieci Holocaustu”. Książka stanowi wybór fragmentów wspomnień opublikowanych w pięciu tomach „Dzieci Holocaustu mówią…”. Członkowie Stowarzyszenia wydają też indywidualnie swoje wspomnienia, występują w filmach dokumentalnych, wygłaszają prelekcje i odczyty, organizują wystawy, biorą udział w spotkaniach, między innymi w szkołach z nauczycielami i uczniami, także w ramach programu edukacyjnego „Pamięć dla przyszłości”.

Dla Stowarzyszenia ważna jest pamięć o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas okupacji hitlerowskiej. Wieloletnie starania naszego Stowarzyszenia o nadanie Sprawiedliwym statusu kombatantów, zostały uwieńczone sukcesem.

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” to ostatnie pokolenie ocalonych i ostatni świadkowie tamtych okrutnych wydarzeń. Poczuwamy się do obowiązku przekazywania wiedzy o życiu i pracy wielu pokoleń Żydów na polskiej ziemi. Misją ocalonych dzieci żydowskich jest dzielenie się swoimi przeżyciami, opowiadanie ludziom o wielkiej zbrodni ludobójstwa, której dokonano na narodzie żydowskim.

Udostępnij:

Back To Top
Search