Skip to content

Simone Weil-Lipman

Pragnę poinformować, że pierwsze powakacyjne spotkanie SDH Oddział w Łodziodbyło sie 15 wrzesnia i miało szczególny charakter, ponieważ najważniejszym punktem programu była nadzwyczajna uroczystość.

Było to nadanie honorowego obywatelstwa państwa Izrael Panu Marianowi Piwowarskiemu, naszemu Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata. W ten sposób państwo Izrael uhonorowało Go za pomoc w ukrywaniu sześciu żydów w stodole swoich Rodziców.Honorowe obywatelstwo wręczył Panu Marianowi Viceambasador Izraela w Polsce Pan Nadav eshcar. Na uroczystości obecny był także burmistrz Hajfy Pan Yona Yahav, który z ogromnym wzruszeniemzłożył zyczenia Panu Marianowimówiąc m.inn. „widzę Pana po raz pierwszy i już Pana kocham”.Byliśmy wszyscy bardzo wzruszeni szczególnie że Pan Marian jest osobą niezwykle skromną, co potwierdził swoim krótkim wystąpieniem, zaznaczając iż pełnia chwały nalezy się Jego Rodzicom, oceniając swój wkład jako trzeciorzędny choć był już kilkunastoletnim chlopcem i takze roztaczał opiekę nad uratowanymi w ciągu trzech lat. Oddział nasz przyjażni się i opiekuje Panem Piwowarskim od lat,starając się wyrazić w różnych formach swoją dozgonną wdzięczność. Honorowe Obywatelstwo to kolejne wyróżnienie dla Pana Piwowarskiego, otrzymał on bowiem z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Krzyż Komandorski OOP , a w roku 2009 władze miasta Łódzi uhonorowały Go zasadzeniem Drzewka Pamięci w Parku Ocalałych w Łodzi.

Wracając do uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa, chcę także powiedzieć, że za sprawą naszej Siostry prof. Ewy Werner odbył się piękny koncert muzyczny, którego wykonawcami były uczennice Ewy, dziś znakomite śpiewaczki: Panie Dorota Wójcik artystka Teatru Wielkiego oraz Emilia Klimczak artystka Teatru Muzycznego.Wśród wielu cudownych utworów n ie mogło zabraknąć arii z jakże bliskiego nam utworu jakim jest „Skrzypek na dachu”.

Tak więc to nasze spotkanie pozostanie w naszych sercach i pamięci na zawsze, a ilustrują je załączone zdięcia.

Katarzyna Andrejew

Udostępnij:

Back To Top
Search