Skip to content
Aktualności i wydarzenia

UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Obchody 75. Rocznicy wybuchu Powstania w Getcie rozpoczęła uroczysta sesja rady m.st. Warszawy, podczas której Halinie Biren-baum, Krystynie Budnickiej i Marianowi Turskiemu zostały nadane tytuły Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.
Ponadto Nagrodami m.st. Warszawy zostali uhonorowani: Eleo-nora Bergman, Barbara Engelking, Tadeusz Epsztein, Marian Kal-wary, Dariusz Libionka, Stanisław Krajewski, ksiądz Wojciech Le-mański, Jacek Leociak, biskup Rafał Markowski, Zbigniew Nosow-ski, profesor Wiktoria Śliwowska, Piotr Wiślicki, Fundacja Shalom, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce i Stowarzyszenie Ży-dowski Instytut Historyczny w Polsce.
-19 kwietnia 1943 roku do dramatycznej i nierównej walki stanęli ostatni mieszkańcy getta. Ocaleni od śmieci głodowej, tyfusu i kolej-nych, trwających od lipca 1942 roku ”akcji likwidacyjnych”. Zamknię-ci w getcie, walczący bez żadnej nadziei na zwycięstwo ludzie, nade wszystko byli warszawiakami. Nie dowiemy się, kim byli i kim mogli się stać. Pamiętamy o nich wszystkich – mówiła Hanna Gronkie-wicz-Waltz podczas tych uroczystości.
Kolejnym elementem obchodów było posadzenie dębu w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza w Ogrodzie Saskim.
Hanna Gronkiewicz-Waltz wspólnie z Haliną Birenbaum, Krysty-ną Budnicką i Marianem Turskim posadzili dąb, który już zawsze będzie przypominał tragiczną historię warszawiaków zamkniętych za murami getta.
–To jest pamięć i przestroga. Holokaust był nie do pomyślenia, ale się przecież wydarzył. I choć wierzymy, że nie może się powtó-
rzyć, jeśli będziemy obojętni i bierni wobec rosnącej w świecie, w Europie i w Polsce fali nacjonalizmu, ksenofobii i antysemityzmu, faszyzm się odrodzi – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Więcej o wydarzeniu UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 19 kwietnia 2018 roku

Udostępnij:

Back To Top
Search