Skip to content
Aktualności i wydarzenia

Uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia 2023 roku minęła 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. O godzinie 12:00 pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie odbyła się uroczystość ku czci powstańców.
W uroczystości wzięli udział prezydenci Polski, Izraela, Niemiec oraz Warszawy, a także Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.

Ceremonia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania polskiego hymnu, po którym przemawiał prof. Marian Turski, ocalały z Zagłady, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ŻIH w Polsce. Następnie trzy chóry zaśpiewały pieśń partyzantów żydowskich Zog nit kejn mol, napisaną w 1943
roku przez wileńskiego poetę Hirsza Glika. Po wysłuchaniu pieśni zabrali głos prezydenci Polski, Izraela, Niemiec oraz Warszawy, a także Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.
Jicchak Hercog, prezydent Izraela, przywołał słowa Cywii Lubetkin, uczestniczki powstania w getcie warszawskim:

Było jasne, że nie mamy szansy zwyciężyć w przyjętym znaczeniu tego słowa, ale wiedzieliśmy, że ostatecznie to my zwyciężymy – my słabi, w tym była nasza siła, wierzyliśmy w sprawiedliwość, wierzyliśmy w człowieka

Cywia i jej towarzysze mieli rację – dodał prezydent Hercog. Po przemówieniach prezydentów, rabini oraz duchowni chrześcijańscy – katolicki, prawosławny i protestancki – odmówili modlitwę interreligijną, po której odczytany został apel pamięci poległych.


Na zakończenie uroczystości nastąpiło złożenie wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego. W imieniu Stow. Dzieci Holokaustu, wieniec złożył wiceprzewodniczący Jan Okulicz.
Późnym popołudniem tegoż samego dnia byliśmy również zaproszeni do Synagogi Nożyków na specjalne spotkanie z Prezydentami (Polski, Izraela, Niemiec i Warszawy) oraz z Ronaldem Lauderem – Przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów. Mimo zmęczenia mnogością wydarzeń tego podniosłego dnia, spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze.

Udostępnij:

Back To Top
Search