Skip to content
Wzięliśmy udział

20 stycznia 2015 roku w gronie reprezentantów społeczności żydowskiej uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym Prezydenta RP i Jego Małżonki z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce.

20 stycznia 2015 roku w gronie reprezentantów społeczności żydowskiej uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym Prezydenta RP i Jego Małżonki z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce.
Witając przybyłych i życząc im szczęśliwego nowego roku Pan Prezydent zaznaczył, że „jedną z form szacunku okazywanego przez demokratyczne państwo dla własnych obywateli jest też szacunek dla Kościołów, dla grup wyznaniowych, dla świata wiary”.
W odpowiedzi głos zabrali kolejno: metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, prawosławny arcybiskup Jeremiasz, mufti Tomasz Miśkiewicz i wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Alicja Kobus.
Spotkanie uświetnił występ chóru a cappella.
Aleksandra Kopystyńska

Udostępnij:

Back To Top
Search