Skip to content
Program edukacyjny

Program „Pamięć dla przyszłości” – 1. edycja konkursu edukacyjnego (2003/2004)

„Pamięć dla przyszłości” – 1. edycja konkursu edukacyjnego (2003/2004) Opis: W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowaliśmy, wraz z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, konkurs edukacyjny na najlepszy scenariusz filmowy, opisujący losy osoby ocalonej z Zagłady. Do udziału zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych (list ówczesnej przewodniczącej Stowarzyszenia, Elżbiety Ficowskiej do szkół ponadgimnazjalnych). W konkursie uczestniczyły 43 szkoły (ponad 200 uczniów). Z każdym 5-cio osobowym zespołem uczniów pracowało „Dziecko Holocaustu”. Działania zespołów uczniowskich poprzedziło szkolenie nauczycieli (opiekunów grup) w Ośrodku Szkoleniowym CODN Sulejówku (Warsztaty w Sulejówku (16 – 18 stycznia)). Patronat naukowy nad konkursem objęli: Instytut Pamięci Narodowej, Zakład Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich. Trzy najlepsze scenariusze zostały zrealizowane i wyemitowane przez TVP (19.06.2004). Uroczysty finał konkursu odbył się 17 czerwca 2004 roku w Warszawie – opis wielkiego finału konkursu „Pamięć dla przyszłości”. Zdobywcy pierwszego miejsca zostali nagrodzeni wyjazdem studyjnym do, pozostałe zespoły (II i III miejsce) pojechały do Niemiec i Antwerpii. O etapach konkursu można też tutaj znaleźć informacje: Przebieg Konkursu „Pamięć dla przyszłości” 2004. Odbiorcy projektu: Projekt angażował z jednej strony młodzież (ponad 200 uczniów), ich nauczycieli (43 osoby), a z drugiej strony członków naszego Stowarzyszenia (50 osób). Tą grupę można określić jako beneficjantów bezpośrednich. Ponadto odbiorcami projektu byli przedstawiciele szkół, w których realizowany był program, rodzice uczniów oraz wszyscy telewidzowie, którzy mogli oglądać efekty projektu w formie etiud filmowych.

Więcej o szczegółach projektu

Udostępnij:

Back To Top
Search