Skip to content
Program edukacyjny

Program „Pamięć dla przyszłości” – 2. edycja (2004/2005)

W roku 2004/2005 również z CODN-em prowadziliśmy konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na projekt pierwszych obchodów w Polsce Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. Patronat honorowy nad konkursem objął ówczesny Minister Edukacji Narodowej i Sportu – Mirosław Sawicki, patronat naukowy: Żydowski Instytut Historyczny i Instytut Pamięci Narodowej. Słów kilka o Dniu Pamięci o Holokauście: Do szkół ten Dzień został wprowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 roku, w ramach inicjatywy Rady Europy – „Nauczanie pamięci – edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości” oraz w związku z Deklaracją Sztokholmską Grupy Roboczej do Współpracy Międzynarodowej w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem. Jako stała data tych obchodów w polskich szkołach wybrano 19 kwietnia – rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Data ta pozwala na podkreślenie zarówno pamięci o tragedii Holokaustu, jak również kształtowanie postaw aktywnego przeciwstawiania się zbrodniom przeciwko ludzkości. Celem wspólnych działań naszego Stowarzyszenia i CODN-u jest m.in. przygotowanie szkół i środowiska lokalnego do obchodów 19 kwietnia. Zależy nam, aby obchody tego Dnia na stałe zagościły w kalendarzu ważnych wydarzeń szkoły jako część długofalowego projektu zaplanowanego i realizowanego wspólnie przez nauczycieli i uczniów w konkretnych społecznościach lokalnych. Przebieg programu: W styczniu 2005 roku w siedzibie CODN w Warszawie odbyło się jednodniowe szkolenie dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie. Celem szkolenia było między innymi: o udzielenie wskazówek do nauczania o Holokauście, o przygotowanie do pracy z uczniami metodą projektów, o przygotowanie do obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Wierząc w kreatywność i zaangażowanie młodych ludzi wybór sposobu opracowania i przygotowania projektu obchodów tego szczególnego Dnia pozostawiliśmy im samym, sugerując jedynie kilka możliwości: eseje, wywiady, rysunki albumy, gry edukacyjne, itp. Mogło to być również zorganizowanie uroczystego apelu, wieczoru poezji, koncertu itp. Z naszego punktu widzenia ważnym było, aby projekt łączył różne metody i techniki pracy, pozwalał na zaangażowanie uczniów w ramach różnych przedmiotów, zaktywizował całą społeczność szkolną oraz środowisko lokalne, ponadto ważne jest, by czerpał z historii regionu. Prace konkursowe czyli opisy projektów edukacyjnych, dotyczących obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości przesłały 42 szkoły gimnazjalne i 26 szkół ponadgimnazjalnych. Komisja konkursowa, w której skład weszli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Pamięci Narodowej, Zakładu Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Żydowskiego Instytutu Historycznego, ogłosiła wyniki na początku czerwca 2005 roku. Przy ocenie Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: • prezentacja – jej forma, treść, odbiorcy; • różnorodność i częstotliwość aktywności podejmowanych przez uczniów w trakcie realizacji projektu; • możliwość upowszechnienia projektu – modelowość projektu; • zaangażowanie w realizację projektu różnych grup klientów szkoły (rodziców, przedstawicieli instytucji lokalnych …) Werdykt jury oraz listę zwycięzców oraz wyróżnionych można znaleźć: KONKURS „PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI” – dokument .pdf . Wyniki konkursu ogłoszone zostały 1 czerwca 2005 na uroczystości, która odbyła się z Teatrze Żydowskim (finał połączony był z występem uczennic z Kansas prezentujących pierwszy raz w Polsce sztukę „Life in a Jar” opowiadającą o działalności Ireny Sendlerowej). Warto wspomnieć, że Dzień Dziecka w 2005 roku w Warszawie ogłoszony został przez Prezydenta m. st. Warszawy dniem Ireny Sendlerowej. Nagrodę główną stanowił trzydniowy pobyt zwycięskich zespołów z Wodzisławia Śląskiego i Krynek w Warszawie w dniach 9-12 czerwca 2005 (Finał konkursu „Pamięć dla przyszłości – Obchody Dnia Pamięci o Holocauście” 2005). Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu otrzymało dwanaścioro uczniów z Gimnazjum nr 23 w Warszawie wraz z opiekunką p. Katarzyną Żytkiewicz. Przygotowali oni bardzo ciekawy Wieczór kultury żydowskiej (20.04.2005). Odbiorcy projektu: Odbiorcami projektu były szkoły, czyli młodzież i ich nauczyciele. W projekcie uczestniczyło około 170 szkół szczebla gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z całej Polski. Ponadto ważnymi odbiorcami projektu były środowiska lokalne w których młodzież realizowała swoje projekty. Szkoły uczestniczące w programie: Do konkursu zgłosiło się około 170 szkół z całej Polski. Efekty projektu: W ramach projektu osiągnięto następujące cele: • po raz pierwszy przeprowadzono (stosunkowo na dużą, ogólnopolską skalę) w polskich szkołach obchody Dnia Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodnią Przeciwko Ludzkości. Ważne, ze nie miały one jedynie charakteru akademii okolicznościowych, a projektów edukacyjnych prowadzonych przez pół roku i angażującymi uczniów, nauczycieli, przedstawicieli społeczności lokalnych a także świadków historii (członków Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce);

• przeprowadzono ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli;

• zorganizowano konkurs na projekt najciekawszych obchodów Dnia Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodnią Przeciwko Ludzkości;

• zorganizowano uroczysty finał projektu w Warszawie. Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji programu „Pamięć dla Przyszłości” najważniejsze są dla nas efektu projektu związane z kształtowaniem postaw młodych ludzi (otwartości i tolerancji).

Oczywiście w ramach projektu przekazywana była wiedza (o Holocauście i II wojnie światowej poprzez kontakt z żywymi świadkami tych wydarzeń), uczenie nowych umiejętności i kompetencji młodzież (pracy metoda projektu) i zachęcenie do aktywności młodych ludzi w ich najbliższym otoczeniu. Opinie na temat projektu: •

List dyrekcji szkoły w Krynkach (Podziękowania – list od szkół).

Udostępnij:

Back To Top
Search