Skip to content
Zjazdy i konferencje

XIX Zjazd Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce; Zakopane 11-13 czerwca 2010 r.

Czwartek, 10.06

Przez cały dzień zjeżdżają koledzy z całej Polski. Niektórzy mocno zdrożeni po 15 godzinach podróży, szczególnie że pogoda dopisała i jest bardzo ciepło. Przy kolacji jesteśmy już w komplecie.

Mało kto słucha przebojów muzycznych , przecież od roku wielu z nas nie widziało się: więc co w domu, jak dzieci i wnuki, jak zdrowie, jak………..
Piątek, 11.06

Leszek Allerhand – główny organizator tegorocznego spotkania przedstawia kalendarz zjazdu.

Anna Drabik – dokonuje uroczystego otwarcia, wita gości.

List burmistrza Zakopanego odczytuje p. Maciej Bojak, przewodniczący Rady Miasta.

Jeszcze jeden list, tym razem od organizacji Drugiego Pokolenia w Polsce.

Minutą ciszy czcimy pamięć zmarłych w ostatnim roku naszych dziesięciorga kolegów.

Zakopianka, wnuczka „sprawiedliwej„, Karolina Ligierska wygłasza wykład pt. ”Żydzi Zakopanego„. Dla nas cerów – wiele w nim nowych informacji; o pierwszych żydowskich osadnikach przybyłych w Tatry w XIX wieku, o tworzeniu się społeczności żydowskiej, o wyjątkowo okrutnym przebiegu prześladowań nazistowskich. I o tym, jak po wojnie odradzała się społeczność żydowska.

Bardzo ciekawe było tez wystąpienie Wojciecha Szatkowskiego poświęcone świetnemu taternikowi i działaczowi społecznemu i twórcy Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, Józefowi Oppenheimowi. Ta niezwykle barwna postać pochodzenia żydowskiego, była dotąd większości z nas nieznana.

Następnie przystąpiono do omawiania spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, sprawozdania Zarządu z podejmowanych przez niego prac.

Anna Drabik i kolejno pozostali członkowie Zarządu zdali sprawę ze swojej działalności w ramach pełnionych obowiązków w ostatnim roku.

Jadwiga Gałązka w imieniu Komisji Rewizyjnej oceniła naszą gospodarkę finansową jako prawidłową.

W imieniu Oddziałów ich szefowie zdali sprawie z działalności pomiędzy Zjazdami.

Sporo uwagi poświęcono planom na przyszłoś, zwłaszcza przygotowaniu Światowego Zjazdu Stowarzyszeń ”Dzieci Holocaustu„.w sierpniu 2011 roku. Będzie to sprawdzian naszych umiejętności organizacyjnych, stąd- apel o większą aktywność członków.

Po tej rozgrzewce nastąpiło

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

W zebraniu tym brali udział wszyscy uczestnicy Zjazdu, z tym , ze w glosowaniu, zgodnie ze Statutem, brali udział wyłącznie Delegaci Obecnych Delegatów było ponad 50% – 36 na 68 (lista w załączeniu).

Jadwiga Hofmokl: Statut nasz w kilku punktach zdezaktualizował się, gdyż poszerzyliśmy pole działania i nieco inne są aktualne potrzeby.

Wyłoniona w Stowarzyszeniu komisja opracowała jego zmieniona wersję. Nowe sformułowania – w tekście, który wszyscy delegaci otrzymali – zostały wyróżnione kursywą (proponowane brzmienie niektórych punktów dotychczasowego statutu – w załączeniu).

Wywiązała się dyskusja głównie nad jedną tylko zmianą w rozdziale II -gim, ptk 3 o ” podtrzymaniu i rozwijaniu tożsamości żydowskiej„.

Zosia Radzikowska wyjaśniła prawne aspekty i celowość wprowadzonych zmian, umożliwiającą między innymi, podobnie jak inne organizacje żydowskie w Polsce, uzyskiwanie dotacji z MSW.

Piotr Jankowerny: Wypowiedź Zosi uzupełnił Piotr stwierdzając, że chodzi przede wszystkim o wyartykułowanie naszych celów, które uległy pewnym modyfikacjom.

Zofia Żukowska: może wystarczy samo ”podtrzymanie„, darujmy sobie wzmocnienie w postaci :„rozwijanie„.

Inni dyskutanci uważają, że te uwagi mają charakter wyłącznie kosmetyczny, a proponowane poprawki są do przyjęcia.

W głosowaniu jawnym, większością 35 głosów (przy 1 wstrzymującym się) wszystkie proponowane poprawki zostały przyjęte. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę wprowadzającą poprawki i drugą przyjmującą nowy Statut z poprawkami (uchwały w załączeniu).

Po głosowaniu – cd. dyskusji o naszych sprawach.

Zwłaszcza – starania o renty wojenne dla tych, których rodzice musieli oddać obcym ludziom i dla tych, którzy uciekli do Związku Radzieckiego. Zarząd peregrynował od najniższych do najwyższych szczebli, dotarł do marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – ciągle brak rezultatu.

Roma MansfeldDorota Szałajka – wskazują na inne możliwości (wystąpiły do sądu – i obie wygrały).

Ania Bielecka – uważa, że zbyt słaby jest przepływ informacji z Zarzadu Głównego, do członków w terenie. Interesuje się też, czy Oddziały skorzystają z grantu na działalność kulturalną.

Ania Drabik: Rzeczywiście bardzo ważną rzeczą jest obieg informacji, ale o wszystkich podejmowanych przez Zarząd działaniach są na bieżąco, telefonicznie, informowane kierownicy oddziałów i do nich należy zapoznanie z tym ich członków, a jeśli chodzi o grant (który jak dotąd tylko nam obiecano) wyjaśniła to, jeśli go uzyskamy, będzie sprawiedliwie dzielony.

Andrzej Beryt: informuje o inicjatywie powołania Europejskiego Centrum Dziedzictwa Holocaustu z siedzibą w Terezinie. W 17-osobowej polskiej delegacji nie było ani jednego przedstawiciela organizacji żydowskich. A chodzi o renegocjację porozumień, które nas krzywdzą.

A wieczorem, wieczorem uroczysta kolacja szabatowa i wieczorek taneczny, ale tancerzy ci u nas niedostatek, z każdym rokiem ubywa, ale zawsze trochę się znajdzie.
Sobota, 12.06

To był dzień wycieczek. Przy pięknej pogodzie mieliśmy do wyboru trzy możliwości.

  • objazd miejscowości podhalańskich
  • wycieczka po Zakopanym – śladami modernizmu
  • spacer po dolinie Kościeliskiej

I większość skwapliwie z tego skorzystała, zwłaszcza objazdu miejscowości podhalańskich, muzealna wycieczka szlakiem modernizmu cieszyła się nieco mniejszym wzięciem. Pogoda dopisała. Humory – też.

A po obiedzie – psychoterapia pod wodzą Ewy Domagalskiej.

Wieczór spędziliśmy przy ognisku słuchając kapeli góralskiej, pieczeniu kiełbasek, popijaniu piwa i rozmowach, rozmowach.
Niedziela, 13.06

Dzień pożegnań. Ale najpierw wystąpienie Szefującej Komisji Socjalnej przy Gminie – Ewy Spaczyńskiej.

Mówi o nowych możliwościach korzystania z pomocy udzielanej przez Claims Connference, oraz o zasadach dofinansowania potrzeb bytowych i zdrowotnych.

Anna Drabik:
do niej należy ostatnie słowo, podziękowania, zwłaszcza dla organizatora Tego Zjazdu – Leszka Allerhanda.

I – do zobaczenia
spisała: Zofia Żukowska

A oto parę zdjęć ilustrujących nasz pobyt w Zakopanem.

Otwarcie zjazdu. Wita nas Przewodniczący Rady Miasta Zakopanego p. Maciej Bojak

Wykład Koroliny Ligierskiej „Żydzi Zakopanego”

Wojciech Szatkowski opowiada o Józefie Oppenheimie

Sala obrad

Humory dopisują

Po kolacji tańce

Wycieczka przy pięknej pogodzie

Kupujemy oscypki

Ognisko – Orkiestra góralska

Ognisko – pieczemy kiełbaski

Udostępnij:

Back To Top
Search