Skip to content
Program edukacyjny

Program „Pamięć dla przyszłości” – 3. edycja (2005/2006)

Przy organizacji tej edycji wyszliśmy z założenia, że trzeba skorzystać z tego, iż żyją jeszcze ludzie, którzy sami ratowali innych lub byli świadkami niesienia pomocy w czasie II wojny światowej. Próba dotarcia do nich, poznanie historii ich życia, może również wzbogacić realizowane przez szkoły przedsięwzięcia edukacyjne w ramach obchodów Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. Przebieg programu: Jak wszystkie nasze programy działania rozpoczęliśmy od szkolenia dla nauczycieli w Sulejówku (Program spotkania „Pamięć dla Przyszłości 2006” Sulejówek, 16 – 18 stycznia 2006 r.). W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, skierowanie do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. W maju 2006, po wnikliwej analizie nadesłanych sprawozdań, zdjęć, materiałów audio-video, komisja konkursowa w której skład weszli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Pamięci Narodowej, Żydowskiego Instytutu Historycznego, wyłoniła zwycięzców. Finał: Ogólnopolski przegląd projektów przygotowanych w ramach naszego programu edukacyjnego odbył się 13.06.2006 roku w Synagodze Nożyków w Warszawie. Szczegółowy opis finału można znaleźć tutaj: Finał projektu Obchodów Dnia Pamięci o Holokauście w ramach programu „Pamięć dla przyszłości” 2006 r.. Odbiorcy projektu: Tak jak w II edycji Programu „Pamięć dla Przyszłości” poświęconego Dniu Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. odbiorcami projektu, z jednej strony, były szkoły, czyli młodzież i ich nauczyciele. W projekcie uczestniczyło około 50 szkół szczebla gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z całej Polski. Ponadto ważnymi odbiorcami projektu były środowiska lokalne w których młodzież realizowała swoje projekty. Z drugiej strony uczestnikami i odbiorcami projektu byli świadkowie historii – Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata i „Dzieci Holocaustu”. Szkoły uczestniczące w przeglądzie: Tutaj można znaleźć listę szkół oraz nazwiska nauczycieli uczestniczących w przeglądzie projektów w Synagodze Nożyków w Warszawie. Efekty projektu: W ramach projektu osiągnięto następujące cele: • po raz drugi przeprowadzono w polskich szkołach obchody Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. Dzięki programowi obchodny miały charakter projektów edukacyjnych prowadzonych przez pół roku i angażujących uczniów, nauczycieli, przedstawicieli społeczności lokalnych a także świadków historii (Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, członkowie Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce); • przeprowadzono ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli; • zorganizowano konkurs na najciekawsze projekt obchodów Dnia Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodnią Przeciwko Ludzkości; • zorganizowano uroczysty finał projektu w Warszawie. Przyglądając się sprawozdaniom z przebiegu projektów oraz kontaktując się z uczestnikami programu można stwierdzić, że w pewnym sensie (przynajmniej w odniesieniu do biorącej udziałów w programie młodzieży) osiągnięty został cel edukacyjny (przekazywanie wiedzy o Holocauście i II wojnie światowej poprzez kontakt ze świadkami tych wydarzeń) i cel społeczny (kształtowaniem postaw otwartości i tolerancji oraz zachęcenie do aktywności na tym polu).

Udostępnij:

Back To Top
Search