Skip to content
Program edukacyjny

Program „Pamięć dla przyszłości” – 6. edycja (2008/2009)

Edukacja – Finał Konkursu

W Warszawie w czwartek 14 maja 2009 roku w Synagodze Nożyków odbyło się zakończenie ogólnopolskiego konkursu na pracę pisemną -„Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda” – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: „Strategie przetrwania po aryjskiej stronie w świadectwach mówionych i literaturze.

Konkursu został zorganizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Zadanie konkursowe przyciągnęło 267 uczniów z całej Polski. Wszyscy bez wyjątku członkowie jury konkursu byli zachwyceni poziomem tegorocznych prac stosując określenia: mądre, wyważone, świetnie napisane itp. Zachwycała empatia, która – w sześćdziesiąt kilka lat po zakończeniu wojny – pozwoliła młodym ludziom wniknąć w przeżycia, stan ducha i zagrożenia ich rówieśników z czasu Zagłady.

W uroczystości zakończenia wzięło udział liczne grono osób zainteresowanych konkursem i jego rezultatami, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją i przekazywaniem historii Holocaustu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, które objęło patronat nad konkursem reprezentowały panie Stefania Wilkiel i Joanna Iwaszkiewicz. Żydowski Instytut Historyczny – pani Edyta Kurek, zaś Muzeum Historii Żydów – pan Piotr Kowalik. Przybyli oczywiście organizatorzy konkursu – panie Izabela Witczak i Ewa Bobińska z CODN’u i pani Joanna Sobolewska-Pyz i Tomasz Kasprzak z SDH. Poza tym w uroczystości wzięli udział pani Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej, pan Henryk Prajs -ocalały z Góry Kalwarii, znaczna liczba członków Stowarzyszenia :Dzieci Holocaustu” w Polsce i Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i najważniejsi uczestnicy spotkania – uczniowie i nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, w tym para laureatów: Natalia Gudaja – nagroda główna w kategorii szkół ponadgimnazialnych i Bartłomiej Bojski – nagroda główna w kategorii gimnazjum.

Finał konkursu miał następujący przebieg:
godz.11.30 – 12.00

 • Idea tegorocznego projektu, wnioski i uwagi dotyczące jego przebiegu.
 • Wystąpienia gości.
 • Wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych.

godz. 12.00 – 12.30

 • Synagoga Nożyków – historia miejsca – Bolesław Zając.

godz. 12.30 – 13.15

 • „Moja wojna nieskończona …” refleksje o powojennym życiu ocalonych z Zagłady i ich dzieci ( na kilku przykładach osób uratowanych przez Irenę Sendlerową) – Anna Mieszkowska, autorka książki „Matka dzieci Holokaustu. Historia Ireny Sendlerowej”.

godz. 13.30 – 14.00

 • Obiad – restauracja MAGAT.

godz. 14.00 – 15. 30

 • Spotkanie laureatów konkursu z Tymi, którzy musieli żyć w ukryciu oraz z Tymi, którzy nieśli im pomoc – Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
 • Prezentacja filmu autorstwa uczniów PZ Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach.

godz. 16.00 – 17.30

 • Spotkanie członków Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz laureatów konkursu z profesorem Adamem Danielem Rotfeldem.
 • Zakończenie spotkania.

Poniżej przedstawiamy parę zdjęć z tej uroczystości:

Werdykt jury

Drodzy uczestnicy konkursu!

Serdecznie dziękujemy za nadesłane prace !

W roku bieżącym niezwykle pozytywnie zaskoczyła nas ich ilość oraz jakość !
(napłynęło 150 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 117 esejów napisanych przez gimnazjalistów)

Komisja oceniająca składająca się z przedstawicieli, Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” w Polsce, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oceniała nadesłane prace konkursowe w oparciu o następujące kryteria:

 • trafność prezentacji tematu;
 • samodzielność myślenia autora oraz prezentacja własnej opinii;
 • osadzenie opisywanego dylematu w kontekście historycznym i społecznym;
 • poprawność językowa i stylistyczna;
 • zastosowanie odpowiedniego gatunku literackiego (pamiętnik!);

Wybór był niezwykle trudny. Większość prac reprezentuje bardzo wysoki poziom. Młodzi twórcy wykazali się dobrą znajomością faktów historycznych i umiejętnym ich wplecieniem w fikcyjną narrację. Wiele prac charakteryzuje duża dbałość o konkret, szczegół. Cechuje je również nieoczekiwanie duża empatia, bliskie utożsamienie się z bohaterami opowieści i ich niezwyczajną sytuacją. Komisja przyznała po jednej nagrodzie głównej w każdej z kategorii szkół oraz wyróżniła 8 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 6 prac gimnazjalistów.


S Z K O Ł Y P O N A D G I M N A Z J A L N E

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Komisja przyznała następujące nagrody:

 • NAGRODA GŁÓWNA – dla Natalii Gudaja reprezentującej XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi za pracę: „Pamiętnik Hanny Goldberg
  Praca niezwykle dojrzała, napisana z ogromnym polotem, wyczuciem stylu, doskonale skonstruowana. Godna pochwały empatia bardzo istotna wobec tego tematu. Postać bohaterki pamiętnika budowana jest w sposób przejmujący i realistyczny – wiedza głównej bohaterki nie wykracza poza czasy wojny.

Wyróżniono prace:

 • „Ludzie ludziom zgotowali ten los” Pamiętnik Heleny Bergman urodzonej 20 lipca 1928 roku w Warszawie – Iwony Mazurkiewicz reprezentującej IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (opieka merytoryczna: mgr Ilona Cichoń).
  Praca wyróżnia się sprawną, ciekawą narracją oraz dużą dbałością o formę graficzną.
 • Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda Stanisława Romszajda” – Ewy Sikory reprezentującej XI Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach (opieka merytoryczna: mgr Dorota Batóg).
  Praca wyróżnia się sprawnym językiem i narracją opartą na wspomnieniach dziadka autorki.
 • „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda” – Adrianny Jankowskiej reprezentującej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
  Praca bardzo pomysłowa, nacechowana empatią. Na pochwałę zasługuje próba budowania dramaturgii.
 • „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda” – Danuty Krogulec reprezentującej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
  W pracy uderza brak sentymentalizmu w opisie niesłychanie dramatycznych sytuacji oraz samodzielne, śmiałe sądy i refleksje.
 • „Mój listopad i grudzień…” Dawida Bacewicza reprezentującego Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. (opieka merytoryczna: mgr J.Kosmowskiej, mgr M. Rant – Tanajewskiej).
  Praca wyróżnia się ciekawym podejściem do tematu, sprawną narracją, oryginalnymi rozważaniami na temat tożsamości, stosunków polsko – żydowskich.
 • Pamiętnik Irit Gold rok 5703. Własność prywatna Nie czytać.” Edyty Lewandowskiej reprezentującej III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Kutnie. (opieka merytoryczna: mgr Anna Pietrzak).
  Praca doskonała literacko i niezwykle bogata w treści
 • „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda. Trzecie dziecko” – Joanny Wilkans reprezentującej V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu (opieka merytoryczna: mgr Lilia Szczepaniak).
  Świetna konstrukcja tekstu i oryginalny pomysł literacki.
 • „Pamiętnik Hany Hamer” – Pauli Dopierały reprezentującej Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie (opieka merytoryczna: mgr Krzysztof Grzesiak) Praca wyróżnia się wyjątkowo dobrą narracją. Opowiadana historia jest przejmująca, dobrze i niezwykle ciekawie zaprezentowana.

G I M N A Z J A

W kategorii gimnazjów Komisja przyznała następujące nagrody:

 • NAGRODA GŁÓWNA – dla Bartłomieja Bojskiego reprezentującego Gimnazjum im. księdza Sajny w Górze Kalwarii za pracę: „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda” (opieka merytoryczna: mgr Marta Żach).
  Praca ma wyjątkowo cenne walory literackie. Zaprezentowany bohater jest wielowymiarowy, a narracja ciekawa i wartka. Na szczególne uznanie zasługuje fakt wykorzystania przeżyć świadka historii, z którym autor kontaktował się bezpośrednio.

Wyróżniono prace:

 • „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda” – Sylwii Pacholczyk z Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie (opieka merytoryczna: mgr Anna Leoniak).
  Praca wyróżnia się dużą wiarygodnością, trafnymi przemyśleniami, uderza dojrzałością. Jest dobra literacko.
 • pracę Macieja Kwalika z Gimnazjum Sportowo – Językowego w Trzebnicy (opieka merytoryczna: mgr Monika Komisarczyk).
  Praca wyróżnia się realistycznym opisem ukrywania się i sposobów zdobywania żywności. Na uwagę zasługuje utożsamienie się autora z opisywanym bohaterem.
 • „Christie Fontanie. Pamiętnik” – Aleksandry Rudnickiej z Gimnazjum Akademickiego w Toruniu (opieka merytoryczna: dr Edyta Bugaj – Brauze).
  Praca bardzo ciekawa poznawczo. Dobitnie unaocznia jak dalece inaczej wyglądała okupacja Francji i prześladowania zamieszkałych tam osób pochodzenia żydowskiego.
 • pracę Dagmary Sadżugi z Gimnazjum Akademickiego w Toruniu (opieka merytoryczna: dr Edyta Bugaj – Brauze).
  Praca wyróżnia się doskonałą formą literacką i niezwykle ciekawą narracją.
 • „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda” – Igi Ramlo z Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Nr 10 w Toruniu.
  Praca bardzo dobrze pomyślana i napisana. Duża lapidarność, a jednocześnie doskonałe budowanie atmosfery i tła historycznego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

 Natalia Gudaja „Pamiętnikk Hanny Goldberg”

Bartłomiej Bojski „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda”

Sylwia Pacholczyk „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda”

Iwona Mazurkiewicz „Ludzie Ludzion zgotowali ten los”

Udostępnij:

Back To Top
Search