Skip to content
Program edukacyjny

„Program „Pamięć dla przyszłości” – 7. edycja (2009/2010)

Projekt
– Ludzie, miejsce, czas – Holokaust moimi oczami –

w ramach realizowanego od 2003 roku
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holokaustu” w Polsce
programu „Pamięć dla Przyszłości”

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu” w Polsce, w obszarze edukacji historycznej i obywatelskiej, w kontekście realizowanego w szkołach przez państwa członkowskie Rady Europy Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.

W Polsce Dzień Pamięci został wprowadzony do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej w roku 2004, a jako stała data obchodów w szkołach wybrany został 19 kwietnia – dzień wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Data ta pozwala na podkreślenie nie tylko pamięci o tragedii Holokaustu, ale również przypomina o możliwości przeciwstawiania się zbrodniom przeciwko ludzkości.

Chcemy wesprzeć szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do lokalnych obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Zależy nam na rozpowszechnieniu idei obchodów tego Dnia, by na stałe zagościł w kalendarzu ważnych wydarzeń szkoły, by był finałem wielu innych działań, realizowanych wspólnie przez nauczycieli i uczniów.

Zaproponowaliśmy, aby obchodom Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości towarzyszyła co roku inna myśl przewodnia.

W kolejnych latach tematem wiodącym był: 2005/2006 – Los dziecka w czasie Zagłady – pomoc Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 2006/2007 – Trudne Wybory, 2007/2008 – Inny nie znaczy Obcy – od niechęci do akceptacji, 2008/2009 – Strategie przetrwania po aryjskiej stronie w świadectwach mówionych i literaturze.

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 proponowany temat przewodni obchodów to subiektywny obraz Holokaustu – Ludzie, miejsca, czas – Holokaust moimi oczami.

Przedsięwzięcia edukacyjne w ramach projektu to:

 • Szkolenie – „Ludzie, miejsca, czas – Holokaust moimi oczamidla nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów edukacyjnych związanych z Dniem Pamięci… (23 – 25 listopada 2009 r.)
 • Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na film nakręcony telefonem komórkowym„Holokaust moimi oczami” (styczeń – maj 2010 roku)
 • Uroczysty Finał (ok. 20 maja 2010 roku)

W latach ubiegłych zachęcaliśmy szkoły do realizacji projektów, które szukały odpowiedzi na pytania: co zdarzyło się w czasie II wojny światowej, jakie są tego konsekwencje dla Żydów, ich potomków i polskich sąsiadów oraz dla kolejnych pokoleń, dla współczesnego człowieka. Pytaliśmy: czego nas nauczył Holokaust, albo czego nas powinien nauczyć?

W roku bieżącym zachęcamy do wglądu we własny światopogląd, wrażliwość i wyobraźnię. Chcemy zaprosić nauczycieli i pracujących z nimi uczniów do zmierzenia się z subiektywnym obrazem, z impresjami, jakie na temat Zagłady ma człowiek XXI wieku.

Zachęcamy szkoły do realizacji projektów, które przyjmą szeroki, różnorodny i wszechstronny charakter działań. Nawiązując do zaproponowanego przewodniego tematu „Ludzie, miejsca, czas – Holokaust moimi oczami” proponujemy realizację własnych form artystycznych – przedstawień, filmów, pokazów, prac plastycznych – lub bardziej analitycznych – prowadzenie wywiadów, zbieranie świadectw, pamiątek historii, analizę konkretnych wydarzeń historycznych czy biografii osób.

Jak co roku zapraszamy szkoły do korzystania z doświadczeń i przeżyć członków Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Stowarzyszenie skupia osoby, które podczas II wojny światowej były dziećmi skazanymi na śmierć z powodu żydowskiego pochodzenia. Członkowie Stowarzyszenia, cudem ocaleni z Zagłady, poczuwają się do obowiązku przekazywania wiedzy o zbrodniach hitlerowskich, do przechowywania pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa i ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych.

Nauczycieli zapraszamy do udziału w szkoleniu, które wesprze ich merytorycznie i kompetencyjnie w organizacji szkolnych inicjatyw obchodów Dnia Pamięci …

Młodzież zapraszamy do udziału w szkolnych przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych w szkołach w ramach obchodów Dnia Pamięci… oraz do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na film nakręcony telefonem komórkowym – „Holokaust moimi oczami„.

Regulamin Konkursu 2010 „Holocaust moimi oczami” – plik pdf do pobrania.

Informacji na temat proponowanych przedsięwzięć udziela Joanna Woźnicka
tel. 022 345-37-53
fax 022 345-37-52
e-mail: joanna.woznicka@ore.edu.pl

Zakończenie Konkursu „Holocaust moimi oczami” – Orzeczenie Komisji Konkursowej

“Holocaust moimi oczami”

Organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu” w Polsce ogólnopolski konkurs na film nakręcony telefonem komórkowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – “Holokaust moimi oczami” – dobiegł końca.

Na konkurs napłynęły 44 prace/filmy przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 18 filmów nakręconych przez gimnazjalistów.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane filmy !

Komisja Konkursowa w składzie Zofia Żukowska, Maria Nockowska, Wiesława Młynarczyk, Piotr Mikucki oceniała nadesłane prace konkursowe w oparciu o następujące kryteria:

 • trafność prezentowanego tematu;
 • samodzielność myślenia autora;
 • oryginalność spojrzenia na temat;
 • wartość artystyczna;
 • wartość techniczna.

Komisja oceniła 61 nadesłanych prac. Nie wszystkie spełniały warunki konkursu. Wśród zgłoszonych filmów było wiele wartościowych obiektywnych przekazów zawierających informacje o Holokauście czy przeszłości społeczności żydowskiej w Polsce. Nagrody Komisja Konkursowa przyznała pracom spełniającym warunek zawarty w temacie konkursu – “Holokaust moimi oczami”.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Komisja przyznała następujące nagrody:

NAGRODA GŁÓWNA, MIEJSCE I – dla Joanny Krzyżowskiej, Natalii Bienieckiej i Agaty Wojtczak reprezentujących Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. M. Skłodowskiej -Curie w Opolu za filmy: “List” “Holokaust”
Poruszające przedstawienie losu ofiar Zagłady jako sumy losów indywidualnych. Za bardzo ciekawy pomysł połączenia dwóch bardzo krótkich i rożnych filmów, gdzie pierwszy stanowi ekspozycję – wprowadza w klimat, w rzeczywistość Holokaustu, a jego osią konstrukcyjną jest motyw listu. Jego autorka – narratorka opisuje w nim wojenny koszmar, lęki, wyznaje miłość. Drugi film – to współczesny kontrapunkt, gdzie twórczynie filmu tę epistolarną relację z przeszłości kontrastują z opowieściami współczesnych nastolatków, charakteryzujących swoje pasje, plany na przyszłość. W każdym z filmów widać oryginalność spojrzenia i kreatywność autorek, które nieoczekiwanie wprowadzają w fabułę marzenia żydowskich rówieśników , o których my – widzowie, wiemy, że ich od niemal 70 -ciu lat już nie ma. Interesujące a jednocześnie proste przesłanie filmu trafiające do młodego współczesnego widza; autorki potrafią w umiejętny sposób budować napięcie emocjonalne. Film jest przejmujący w swojej wymowie. Końcowa sekwencja ikonograficzna – zestawienie zdjęć ludzi skazanych na Zagładę z ich zwykłymi ludzkimi pragnieniami – ma walor tragizmu.

MIEJSCE II – dla Grzegorza Rokickiego i Michała Króla reprezentujących Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku za film: “Holokaust moimi oczami” (opieka merytoryczna: mgr Jolanty Zawadzkiej – Giza).
Niewątpliwym walorem tego filmu jest jego “uroda formalna”. Za użycie oryginalnej techniki do umieszczenia tragedii Holokaustu na historycznym tle wojennych dziejów II Rzeczypospolitej. Ta propozycja formą odbiega od wszystkich nadesłanych prac. Pomysł filmu oparty jest na motywie wystawy o Holokauście z klocków lego Zbigniewa Libery. Autorzy pokazują w nim animowaną klockami lego własną opowieść o Shoa, snują opowieść o czasach wojny, o losach ludzi nią dotkniętych. Film jest nie tylko oryginalnym spojrzeniem na temat ale także jest ciekawy artystycznie. Autorzy wykonali tu ogromną pracę. Szacunek budzi ta bardzo misterna i pracochłonna konstrukcja, która świadczy o plastycznym talencie twórców filmu, ich nowatorstwie, pomysłowości, wyobraźni.

MIEJSCE III – dla Filipa Parulskiego reprezentującego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku za film: “Holokaust moimi oczami” (opieka merytoryczna: mgr Bożeny Sucharskiej).
Za prostotę formalną i czystość, umiar metaforycznego ujęcia tematu. Bardzo interesująca impresja filmowa ilustrowana ciekawą i dobrze współgrającą muzyką; niezwykle “świeże” spojrzenie młodego reżysera na temat. Ciekawie pomyślane, skomponowane i z polotem zrealizowane. I co ważne – wyróżnia się dyscypliną twórczą. Jest to impresja filmowa , która przede wszystkim odwołuje się do emocji, jej autor tworzy nastrój, klimat, budując serię przejmujących obrazów, stopniując ich walor dramaturgiczny. Mamy tu obraz kobiety i dziecka znajdujących się w jakimś pomieszczeniu, kobieta odchodzi, dziecko zostaje samo, a ostatnie ujęcie filmu to pozostawione buty. Jest to niejako opowieść o unicestwieniu, którego symbolem są owe buty. Te sceny skomponowane są z kadrami ni to obozu, lasu, wirujących szczytów drzew . Reżyser umiejętnie wykorzystuje zabieg powtórzeń – ujęcia samotnego dziecka. Film świadczy o dużej wrażliwości autora, o umiejętności posługiwania się symbolem, metaforą.

Wyróżniono film:

“Mnie tu już nie ma” – przygotowany przez Monikę Polak i Kamila KaczmarskiegoZespołu Szkół Ekonomicznych w Bytomiu (opieka merytoryczna: mgr Magdalena Paśnik)
Za lapidarność przekazu i próbę ukazania religijnego kontekstu Zagłady. Zarejestrowany w interesujący sposób mini spektakl teatralny o Zagładzie z motywem przewodnim – Mnie tu już nie ma – ludzie odchodzą, giną, a pozostają po nich jedynie rzeczy. Ten mini spektakl ma wymowną scenkę końcową – chłopiec zdejmuje kipę i odchodzi – ten dramatyczny gest mówi o świecie, w którym nie ma Boga, o świecie o którym Bóg zapomniał. Ten film świadczy o wrażliwości artystycznej jego twórców, o umiejętności myślenia skrótem, znakiem, działa na uczucia i wyobraźnię widza.

GIMNAZJA

W kategorii gimnazjów Komisja przyznała następujące nagrody:

NAGRODA GŁÓWNA, MIEJSCE I – dla Bartłomieja Nowakowskiego, Jakuba Nowakowskiego i Daniela Kałdunka reprezentujących Gimnazjum Nr 24 w Lublinie za film: “Elementarz” (opieka merytoryczna: mgr Marzena Łuszczyńska – Tytłak, Iwona Wąsik).
Za złożoność filmowej wypowiedzi w służbie poruszającej prostoty przekazu. Wyjątkowo dojrzała praca; autorzy konsekwentnie trzymają się raz powziętego, bardzo interesującego zamysłu osiągając doskonały efekt prostymi środkami. Posiłkują się bardzo nośnym dramaturgicznie pomysłem, którego osią jest tytułowy elementarz. Oryginalny i interesujący pomysł z alfabetem – wykorzystanie skojarzeń z literami alfabetu dzieci współczesnych i dzieci, które przeżyły Holokaust. Autorzy zestawiają kontrapunktowo scenki z rzeczywistości współczesnej klasy szkolnej, w której uczeń wyczytuje alfabetycznie słowa odwołujące się do czasów Holocaustu np. obóz, z sekwencjami “ inscenizowanymi”, w których żydowskie dziecko w klasie również wymienia wyrazy odnoszące się do czasu Zagłady. To zestawienie unaocznia powinowactwo dziecięcych losów, z tą różnicą , że uczniom z “ wojennej” klasy przeznaczona była śmierć. Film bardzo dobrze zrealizowany, ma klimat, odznacza się kreacyjnym podejściem do tematu , wrażliwością artystyczną. Twórcy umiejętnie operują kolorem , sekwencje współczesne są kolorowe, natomiast sekwencje inscenizowane – historyczne – czarno białe.

MIEJSCE II – dla Małgorzaty Rogackiej i Żanety Chwolik reprezentujących Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Piekarach Śląskich za film: “Ring codziennych zdarzeń”
Za dobitność i siłę przesłania zbudowanego w oparciu o przetworzone materiały archiwalne z przewrotnym użyciem muzyki dla ukazania współczesnych kontekstów problemu Holokaustu. Przeważającą część ujęć stanowią przekopiowania z profesjonalnych filmów, ale są doskonale zestawione, podporządkowane głównej myśli, celne, z dobrym montażem, stanowiące zwartą i dynamiczną całość, która nie pozostawia widza obojętnym. Motywem przewodnim filmu są współczesne skojarzenia autorek z umiejętnie zmontowanymi obrazami Holokaust. Konstrukcja dramaturgiczna filmu opiera się na pomyśle równoczesnego ukazania agresywnej sekwencji współczesnej, przedstawiającej tzw. “ustawkę” ogolonych kibiców z obrazami “inscenizowanymi” – katowaniem Żydów. Ten film niesie przesłanie – przestrogę na temat kondycji ludzkiej – nienawiść, agresja jest wszechobecna w życiu. Wartość artystyczna wzbogacona została dobrze dobraną muzyką, gdzie twórczynie filmu posłużyły się ostrą, rapową muzyką, będącą doskonałą ilustracją prezentowanych obrazów.

MIEJSCE III – dla Piotra Spychaja, Marcina Spiralskiego i Macieja Ostapowicza reprezentujących Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie za film: “Holokaust moimi oczami” (opieka merytoryczna: mgr Magdaleny Warszowskiej – Ptak).
Za szczerą i emocjonalną wypowiedź filmową, która jest przeniesieniem problemu Zagłady w czasy dzisiejsze. Film jest mini fabułą – inscenizacją, ukazującą historię chłopca, który czytając książkę o Holokauście – zasypia. W czasie snu jest świadkiem okrucieństw i aktów agresji popełnianych na Żydach. Po przebudzeniu uświadamia sobie, że dzięki poniesionym ofiarom on i jego koledzy mogą teraz żyć w pokoju Autorzy wykorzystali prosty motyw: tragedia Holokaustu ważnym powodem do zerwania bohatera/ bohaterów ze współczesnymi nałogami; film został zrealizowany interesująco pod względem artystycznym, wykorzystano proste, skromne środki do osiągnięcia zamierzonego efektu.

Wyróżniono film:

– “Holokaust moimi oczami” – Mai Maciejewskiej, Anny Jakubowskiej i Adriana Szwardza z Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
Za próbę włączenia inscenizacji fabularnej w wypowiedź o charakterze refleksji na temat Holokaustu. Film jest mini – fabułą na temat ukrywania się Żydów podczas Zagłady. Składa się z dwóch części – pierwszej – prezentującej rzeczywistość czasu Zagłady i drugiej – dowołującej się do czasów współczesnych, roku 2010. Rzeczywistość wojenna to “inscenizacja”, przedstawiająca sceny wojennego okrucieństwa. Rzeczywistość współczesna to zaniedbany cmentarz żydowski, a film zamyka cytat z Koheleta umieszczony na tablicy na żydowskim cmentarzu. Film został sprawnie wyreżyserowany, z ogromną starannością włożoną w inscenizację, w zdjęcia plenerowe, z dobrą grą aktorską uczniów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Program „Pamięć dla przyszłości” – 7. edycja (2009/2010) – Finał konkursu

W czwartek, 20 maja 2010 roku w Warszawie, w klubie Mamele przy Teatrze Żydowskim odbył się finał ogólnopolskiego konkursu na film nakręcony telefonem komórkowym, zatytułowany „Holocaust moimi oczami”. Konkurs był realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, pod patronatem pani Minister Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall.

Konkurs adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przewidywał oddanie dramatu Holocaustu, widzianego oczami współczesnej młodzieży, w co najwyżej 3 minutowej impresji filmowej. Do pierwszych dni maja wydawało się, że zadanie jest bądź zbyt trudne, bądź nie wzbudza zainteresowania młodzieży. Lecz nagle rozerwał się worek z nadsyłanymi pracami. Ostatecznie wpłynęły 44 filmy nakręcone przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a uczniowie gimnazjów przysłali 18 filmów. Niezawodna Izabela Witczak skatalogowała i przygotowała wszystkie filmy do oceny przez jury konkursowe w składzie: Maria Nockowska, Piotr Mikucki, Wiesława Młynarczyk i Zofia Żukowska.

Na zakończenie konkursu przyjechali laureaci z opiekunami, byli obecni członkowie jury i organizatorzy oraz kilka osób ze Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, na czele z Przewodniczącą Anną Drabik. Tym razem z naszej winy (zbyt późno wysłaliśmy zaproszenia) zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych, współpracujących z nami instytucji. Jedynie z ramienia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie przyszedł członek Zarządu, pan Krzysztof Izdebski, który wręczył laureatom drugich nagród w obu kategoriach ufundowane przez Gminę nagrody w postaci 4 telefonów komórkowych.

Finał konkursu przebiegał zgodnie z programem: Warszawa, czwartek 20 maja 2010 roku
Teatr Żydowski – Klub Mamele (Pl. Grzybowski 12/16)

godz.11.30 – 13.00

 • Idea tegorocznego projektu, wnioski i uwagi dotyczące jego przebiegu. Wystąpienia gości.
 • Wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych.
 • Prezentacja nagrodzonych filmów z komentarzem autorów i opinią członków Komisji Konkursowej.

godz. 13.00 – 14.30

 • Film Edyty Wróblewskiej pt. „Ala z elementarza”.
 • Dyskusja o formie i treści filmu.

godz. 14.30 – 16.00

 • Zakończenie spotkania.
 • Obiad – Klub Mamele (catering).

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tej uroczystości:

Program „Pamięć dla przyszłości” – 7. edycja (2009/2010) – Ciąg dalszy finału

Kiedy w czwartek 20 maja 2010 roku w Warszawie w klubie Mamele przy Teatrze Żydowskim odbył się finał ogólnopolskiego konkursu na film nakręcony telefonem komórkowym, zatytułowany „Holocaust moimi oczami”, można było odnieść wrażenie, że laureaci pierwszych nagród w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów są w gorszej sytuacji niż ich koleżanki i koledzy, którzy zajęli dalsze miejsca. Im na razie jedynie obiecano, że w nagrodę wezmą udział w kilkudniowych warsztatach w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Realizacji tego przedsięwzięcia podjął się pan Piotr Mikucki, reżyser filmowy i profesor w łódzkiej Filmówce.

Termin „skonsumowania” pierwszej nagrody wielokrotnie ulegał zmianie z powodu różnych zajęć zarówno laureatów, jak i pana Piotra Mikuckiego. Wreszcie, dzięki trzymaniu ręki na pulsie przez Zosię Żukowską, ofiarności Kasi Andrzejew i koordynacji przez Basię Turalską możliwości czasowych osób zainteresowanych, laureaci znaleźli się w Łodzi. O tym jak oceniają wartość uzyskanej nagrody i wizytę w Łodzi napisali w swoim sprawozdaniu, które zamieszczamy w całości.
Aleksandra Leliwa-Kopystyńska

Program „Pamięć dla przyszłości” – 7. edycja (2009/2010) – Sprawozdanie z Łodzi

SPRAWOZDANIE Z ŁODZI

W ramach pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie na film krótkometrażowy „Holocaust moimi oczami” pojechaliśmy na trzydniowe warsztaty do popularnej łódzkiej „Filmówki”. Liczyliśmy na dobrą zabawę i odpoczynek od codzienności, tymczasem ponadto wyjazd umocnił nasze pasje i zainteresowania, a także wniósł wiele do naszych poglądów.

Szybko okazało się, że nasz plan dnia będzie bardzo napięty. Podczas niedzielnej kolacji spotkałyśmy się z p. Kasią, która jako nasza opiekunka, przekazała nam wszystkie szczegóły pobytu w Łodzi.

Pierwszego dnia od samego rana mieliśmy zajęcia w szkole. Pan Piotr Mikucki, który jako wykładowca zorganizował nasze warsztaty, zaprowadził nas na zwiedzanie najstarszego budynku szkoły. Miałyśmy okazję zobaczyć gabinet rektora, posłuchać o historii szkoły oraz przejść się po słynnych schodach, na których w twórczej atmosferze przesiadywały pierwsze, powojenne roczniki. Nie było to kolejne z nudnych spacerów wśród zabytkowych przedmiotów, z jakimi spotykamy się w muzeach. Atmosfera miejsca była niepowtarzalna. Uroku dodawała świadomość, że tymi samymi korytarzami przechadzali się codziennie Roman Polański czy Andrzej Wajda, kiedy byli w naszym wieku. Jak podkreślał nasz przewodnik, niewiele się od nas różnili: z pewnością dzielili nasz zapał i pociąg do sztuki filmowej.

Pierwsze zajęcia dotyczyły najnowszych technik kręcenia filmów 3D. Okazało się jak wiele możliwości niesie ze sobą ta metoda filmowania i jak można ją wykorzystywać. Następnie pan reżyser Piotr Mikucki zaprowadził nas na swoje zajęcia z techniki pracy z aktorem, które okazały się bardzo ciekawe. Poznaliśmy wiele wskazówek i rad dotyczących również reżyserskiej interpretacji scenariusza. Do gustu przypadła nam forma zajęć, gdzie każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia.

Najważniejszym punktem dnia była Chanuka, organizowana przez Gminę Żydowską. Rozmowy, modlitwy i śpiew, złożyły się na niesamowity wieczór. Miałyśmy niepowtarzalną okazję poznać naczelnego rabina Polski, pana Michaela Schudricha. Następnie razem z kandydatem na rabina panem Szymonem przeszliśmy do synagogi, w której mogliśmy zadać wszystkie nurtujące nas pytania o kulturę żydowską. Jego opowieści były fascynujące, wywołały u nas jeszcze większe zainteresowanie judaizmem.

We wtorek uczestniczyliśmy w zajęciach ze scenografii, montażu i sztuki operatorskiej dla reżyserów, wszystkie prowadzone przez wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie. Był to dopiero drugi dzień pobytu na łódzkiej Filmówce, a już musiałyśmy się z nią pożegnać.

Trzeci, ostatni dzień był przeznaczony na zwiedzania muzeum kinematografii oraz rozrywkę w Manufakturze, kulturalnym centrum Łodzi, gdzie towarzyszyła nam zawsze pomocna pani Kasia. Nasz pobyt w tym mieście dobiegł końca. Pełni wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy do swoich domów. Warsztaty w Łodzi były z pewnością najbardziej wartościową nagrodą, jaką mogliśmy zdobyć.
Joanna Krzyżowska, Natalia Bieniecka, Agata Wojtczak
Jakub Nowakowski, Bartłomiej Nowakowski, Daniel Kałdunek

Udostępnij:

Back To Top
Search