Skip to content
Zjazdy i konferencje

XVIII Zjazd Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce; Łódź 17-20 czerwca 2009 r.

PROGRAM ZJAZDU

   ŚRODA, 17 czerwca 2009 r.
19.00  kolacja grilowa ze śpiewem i tańcami
   
CZWARTEK, 18 czerwca 2009 r.
8.30 – 9.30  śniadanie
9.30 – 10.00  otwarcie Zjazdu, przedstawienie programu
10.30 – 14.00  wycieczka: Stacja Radegast, Cmentarz Żydowski, Park Ocalałych, Synagoga w Gminie Żydowskiej
14.30 – 15.30  obiad
16.00 – 18.30  wycieczka do „Manufaktury”
19.00 – 19.30  kolacja
20.00  wspomnienia i pokaz filmów o Marii Orwid i Henryku Lewandowskim
   
PIĄTEK, 19 czerwca 2009 r.
8.30 – 9.30  śniadanie
10.00 – 13.00  sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Oddziałów, wybory nowych władz Stowarzyszenia na lata 2009 – 2012, dyskusja
13.30 – 14.30  obiad
15.00 – 16.30  ogłoszenie wyników wyborów, dyskusja
17.00 – 19.00  warsztaty psychoterapeutyczne
20.00  kolacja szabatowa, występy artystyczne
   
SOBOTA, 20 czerwca 2009 r.
8.30 – 9.30  śniadanie
10.00 – 12.00  podsumowanie Zjazdu
od 13.00  obiad i pożegnania

SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU

Środa, 17 czerwca po południu

Po południu już jesteśmy w komplecie. Zjechało 150 osób. Trochę marudzimy: ten chce z tym, ów chrapie i musi być sam w pokoju. Ela Rembelska bohatersko stawia czoła sytuacji. Wszyscy podziwiamy warunki – piękny hotel i jego otoczenie. Od razu też anektujemy taras nad zielonym basenem. Powitania, uściski: „jak dobrze wyglądasz, czy wnuk zdał maturę?”

Pierwsza w Łodzi kolacja, ciągle jeszcze pod znakiem powitań, muzyka i tańce do białego rana.

Czwartek, 18 czerwca

Czwartek – to dzień wycieczek.

Trzema, opłaconymi przez łódzki samorząd (to nie jedyne jego świadczenie na rzecz naszego spotkania) autokarami, udajemy się na zwiedzanie miasta. Wasza protokólantka ma szczęście, bo znalazła się w grupie, której przewodnikiem jest Hubert Rogoziński, arcymistrz w swoim fachu – kocha tę Łódź i wie za co. Najpierw stacja Radegast. Stąd, z łódzkiego getta wyruszyły transporty najpierw do Chełmna nad Nerem, a stamtąd do Oświęcimia. Oglądamy niewielką synagogę, wybudowaną w oficynie starych kamienic. Hubert opowiada o jej dziejach.

Park Ocalałych – oprowadza nas jego projektantka, Grażyna Ojrzyńska. To piękne miejsce, będzie służyło nie tylko łodzianom. W przyszłym roku rozpocznie się tu budowa Centrum Dialogu (polsko-żydowskiego). Będzie miało bogaty program spotkań, sale wystawowe, edukacyjne.

Wieczorem oglądamy montaż slajdów, których bohaterką jest Maria Orwid. Inka Sobolewska odczytuje, tak dziś przejmujące, cytaty z książki-wywiadu z naszą zmarłą koleżanką. A na koniec dnia – jeszcze film Michała Nekandy – Trepki o naszej Marysi Kowalskiej i cudownym odzyskaniu przez nią, po 65 latach, rodziny. Mamy do Marysi wiele pytań, na które ona chętnie odpowiada.

Piątek, 19 czerwca

Od rana trwa Walne Zgromadzenie Delegatów. Zebranie prowadzi Inka Sobolewska a wybory – Ela Rembelska.

Porządek dzienny:

 • Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Wybory władz Stowarzyszenia na 2009- 2012
 • Wolne wnioski.

Nasza przewodnicząca, Ania Drabik, przedstawiła sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego. Miała ułatwione zadanie, bo zostało wydrukowane w „Kronice” i jest ogólnie dostępne. Zwróciła uwagę na wyniki badań nad 17-18 latkami, które świadczą o lepszym nastawieniu młodzieży do obywateli polskich obcego pochodzenia. Mamy w tym swoja cegiełkę. Nasze projekty edukacyjne nie trafiają w próżnię. Ściślejsza, niż dotąd, jest wciąż więź ze „Sprawiedliwymi”. Na Zjeździe, jak poprzednio, gościmy ich przedstawicieli.

Tomasz Prot – wiceprezes Zarządu: problemem w redagowaniu przez niego naszej strony internetowej jest zbyt małe nią zainteresowanie, nasi członkowie nie przysyłają swoich tekstów, nie dzielą się uwagami. Tomek apeluje o żywszy z nim kontakt. Tomek, wraz z Piotrem Jankowernym zabiegają o taką zmianę w ustawie kombatanckiej, żeby wszystkie „dzieci holocaustu” i także te, które zostały „dobrowolnie” oddane Polakom w celu ich uratowania, miały status osoby represjonowanej. Ponadto, jeden z senatorów wystąpił z wnioskiem o ustanowienie przez Parlament 24 marca -Dniem Sprawiedliwego. Ania Drabik i Tomasz Prot, zaproszeni przez marszałka Senatu, poparli ten projekt. W dalszej części swojej wypowiedzi Tomek informuje przygotowaniach do Zjazdu Europejskich Stowarzyszeń Dzieci Holocaustu, które ma odbyć się w Polsce.

Inka Sobolewska zdaje sprawę z przebiegu ostatniego projektu edukacyjnego, przygotowanego we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Projekt ten znalazł szeroki odzew w kręgach nauczycielskich, a uczniowie z zapałem przystąpili do pisania prac konkursowych. Przysłali 267 „Kart z pamiętnika ukrywającego się Żyda”. Były one w większości na bardzo wysokim poziomie literackim, świadczyły o dużej empatii i znajomości historii. Więcej szczegółów znajdziecie w „Kronice”.

Jadwiga Hofmokl przedstawiła stan naszych finansów. Granty zagraniczne pokrywają 50% kosztów projektów. Reszta- to wkład własny, środki z Gminy Żydowskiej oraz instytucji, z którymi współpracujemy a także 1% od podatku dochodowego, wpłacany na nasze konto przez życzliwych nam ludzi. Jeśli chodzi o wydatki, to są one coraz wyższe; zjazdy są coraz droższe ( w związku podwyżkami cen ). Koszty administracyjne tez idą w górę.

Agata Bołdok wyjaśniła, że w tym roku otrzymaliśmy mniej miejsc na wyjazdy do sanatoriów i wczasy w Niemczech. Zdarzają się przy tym osoby, które sprytnie załatwiają sobie skierowania z innych instytucji i jadą dwukrotnie. Musimy na to zwrócić uwagę w roku przyszłym. Przykre też, że niektórzy rezygnują w ostatniej chwili tak, że za późno już, ażeby wyjechał ktoś inny. W ciągu trzech lat jej działalności wyjechało do Niemiec 51 osób, do sanatoriów – 43, na wczasy świąteczne – 12.

Oddział w Gdańsku – Renia Loss-Fisior:
mówi nam o licznych spotkaniach członków oddziału z ciekawymi ludźmi. O udziale w różnych gdańskich imprezach- np. w wystawie upamiętniającej nieistniejący już żydowski Gdańsk. Dzięki Mieczysławowi Abramowiczowi nawiązali kontakty z uczestnikami wojennych kindertransportów i ich rodzinami. Uczestniczyli w odsłonięciu pomnika poświęconego tym dzieciom. Brali udział w odsłonięciu 2 macew znanych rabinów z XVIII wieku.

Oddział w Łodzi – Kasia Andrzejew:
Jako oddział istniejemy dopiero 2,5 roku, zrzeszamy 38 członków, w tym 15-16 aktywnych. Współpracujemy z Fundacją Laudera, ze Stowarzyszeniem Kolbego. Między innymi zaprosiliśmy do siebie Szymona Zabielińskiego , człowieka, który przeszedł na judaizm. W łodzi jest kilku takich młodych. Spotkaliśmy się z Anką Grupińską . Uczestniczyliśmy w rocznicowych obchodach likwidacji Litzmanstadt Getto.

Oddział w Krakowie – Ela Lesiak:
Zabieram głos w imieniu krakusów: mamy 80 członków. Spotykamy się przy suto zastawionym stole. Za każdym razem ktoś inny dba o przyjemność podniebienia. Uczymy się angielskiego i obsługi komputera, korzystamy z hojności … Księcia Karola. Ela zaprasza na tegoroczny festiwal na Kazimierzu (reszta w „Kronice”).

Oddział we Wrocławiu – Krysia Nowak:
we Wrocławiu- smutek. Właśnie zmarł Bolek Zadrożny. Wielu członków nie pojawia się na naszych spotkaniach. Nieźle radzimy sobie z pomocą chorym. Pracujemy z młodzieżą, odwiedzając szkoły, wyższe uczelnie. Udzielamy się w radiu i telewizji. Uważamy że są to nasze najważniejsze zadania.

Później Inka Sobolewska odczytała długą listę naszych kolegów, zmarłych w ciągu ostatniego roku. Czcimy ich minutą ciszy.

Ela Rembelska przekazuje, zgodnie z prośbą nieobecnego z nami Jakuba Gutenbauma (źle się czuje), życzenia pomyślności, miłego pobytu na zjeździe i owocnych obrad. Sala dziękuje długimi oklaskami.

Życzenia dobrych obrad przekazał nam również przez Elę, Henryk Albert – dyrektor TSKŻ.

Aleksandra Leliwa – Kopystyńska w imieniu Komisji Rewizyjnej odczytuje sprawozdanie: nasze aktywa wynoszą 222 542,81 zł. Zmniejszyły się o 147 805,92 zł. Na skutek bessy Funduszu Inwestycyjnego oraz obniżenia ceny euro (wpływy od sponsorów). Nieznacznie wzrosły tez wydatki administracyjne oraz dofinansowanie zjazdu. Gospodarujemy finansami prawidłowo. Zastrzeżeń nie budzi współpraca z przewodniczącymi oddziałów i łączników. Komisja proponuje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Delegaci jednogłośnie poparli ten wniosek.

Przed wyborami nowych władz Stowarzyszenia na lata 2009-2012 delegaci wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie:
– Krystyna Szaruch-Szymańska
– Katarzyna Andrejew
– Janina Dudek

W tajnym głosowaniu – na Przewodniczącą Stowarzyszenia – Annę Krystynę Drabik.

Ponadto do Zarządu weszły następujące osoby:

 1. Jadwiga Hofmokl
 2. Marian Kalwary
 3. Aleksandra Halina Leliwa-Kopystyńska
 4. Teresa Lantner-Jędrasik
 5. Piotr Paweł-Jankowerny
 6. Anna Pliszka
 7. Irena Augusta Bołdok
 8. Tomasz Stanislaw Prot

do Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Jadwiga Elżbieta Gałązka
 2. Jadwiga Halina Szostkiewicz
 3. Janina Gołębiowska

do Sadu koleżeńskiego weszli:

 1. Krystyna Budnicka
 2. Zbigniew Fronczyk
 3. Barbara Góra
 4. Maria Lewandowska – Rochowicz
 5. Witold Stypiński

do Rady Programowej weszli:

 1. Elżbieta Ficowska
 2. Jakub Gutenbaum
 3. Zofia Żukowska

W dyskusji po wyborach pierwsza zabiera głos Kasia Meloch. Odczytuje list od chorej Ewy Grzybowskiej, która pisze ze szpitala o ciężarze i przywileju podwójnej tożsamości. I o tym, jak pomógł jej wiersz Juliana Tuwima „My Żydzi polscy”. Kasia informuje, że wraz z Halinką Szostkiewicz zbierają materiały do czwartego tomu naszych wspomnień. Apeluje o przesłanie bądź opowiedzenie redaktorom swoich opowieści. Napiszcie! – to nas wzmacnia, a nawet…. rozwija.

Krysia Nowak – choć mieszkanka Wrocławia, z urodzenia jest łodzianką. Dziękuje, że ten zjazd zorganizowano właśnie tu.

Leszek Allerhand jest zaniepokojony, że ciągle nie wiadomo, czy będziemy organizatorami światowego zjazdu naszej federacji. Słyszał, że nasze koszty były zbyt wysokie? Proponuje Krynicę tam- poza sezonem- można znaleźć tańszy hotel. Ania Drabik wyjaśnia, że uczestnicy z obu Ameryk chcą, by zjazd odbył się w Warszawie, bo stąd łatwiej i szybciej dotrą do swoich, rozsianych po całej Polsce; rodzinnych stron. Leszek jako lwowianin apeluje do zebranych, by na adres Stowarzyszenia w Warszawie (z dopiskiem „dla L.A.) przysyłali informacje o posiadaniu pamiątek ze Lwowa, organizowana jest bowiem objazdowa wystawa na temat Żydów Lwowa. Mało się mówi o nich. Ukraińcy nie maj tu interesu, Polacy również, sami Żydzi traktują po macoszemu dzieje 170 tysięcy przedwojennych mieszkańców miasta; po wojnie zarejestrowano ich tylko około 800 osób.

Ela Lesiak: tzw. teren jest zbyt słabo informowany o tym, co dzieje się w Stowarzyszeniu, co uchwalane jest na Zjazdach Zagranicznych. Przewodniczący Oddziałów powinni być automatycznie członkami Zarządu Głównego. Piotr Jankowerny: na to nie pozwala Statut. Teresa Wieczorek – próbowaliśmy tą wersję w Stowarzyszeniu Kombatantów- nie wyszło. Pojawiają się problemy, które trzeba rozstrzygnąć natychmiast, nie czekając na przyjazd osoby z innego miasta.

Renia Szymańska zaproponowała, aby podnieść składkę członkowską do 80 zł. Nie podjęto stosownej uchwały.

Krysia Budnicka informuje, że obecnie pomoc socjalna udzielana jest wyłącznie przez Komisję Pomocy Społecznej przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej oraz przez samą Gminę.

Anna Brożek uważa, że Zarząd zbyt mało interesuje się problemami członków Stowarzyszenia…?

Dorota Szałajka: na czwartkowych zebraniach zbyt skąpe są informacje o naszych sprawach…?

Anna Pliszka: jeżeli Komisja Pomocy Społecznej robi trudności – zwracajcie się o pomoc do mnie lub Krysi Budnickiej.

Teresa Wieczorek: czy nie dałoby się załatwić w Medi Center zniżek na usługi medyczne dla „Sprawiedliwych”?

Ania Drabik: Nasi członkowie już takie zniżki otrzymali, pertraktujemy w sprawie Sprawiedliwych.

A po południu oglądamy film Johna Harrisona poświęcony p. Irenie Sendlerowej. To jego pierwsza amerykańska wersja, polska jest jeszcze w opracowaniu. Po projekcji rozmawiamy z reżyserem. Pytamy o sekwencje, które wydają się nam mniej trafne: zbyt mało strachu, zbyt łatwe ucieczki z getta, itp. Reżyser broni się mówiąc, że ta wersja została nakręcona dla CBS, takie są wymagania telewizji. Wersja kinowa będzie ostrzejsza. Ruta Burak, podobnie jak jeden z młodocianych bohaterów filmu, została wypchnięta z pociągu, jadącego do obozu koncentracyjnego. Wspomina jak to się stało.

Wieczorem spotykamy się przy kolacji szabasowej z przedstawicielami władz Łodzi. Śpiewom i tańcom nie ma końca.

Sobota, 20 czerwca

Jeszcze tylko podsumowanie zjazdowych zdarzeń i przeżyć.

Ania Drabik dziękuje wszystkim, którzy pracowali przy organizacji zjazdu i wyborów nowych władz Stowarzyszenia a w szczególności Eli Rembelskiej. Dziękuje też wszystkim przybyłym.

Inka Sobolewska odczytuje końcowe komunikaty i zamyka obrady.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

ZDJĘCIA

Kolacja szabatowa

Kolacja szabatowa

Przemawia wiceprezydent Łodzi

Wybory

Wybory

Spotkanie

Cmentarz żydowski w Łodzi

Cmentarz żydowski w Łodzi

Cmentarz żydowski w Łodzi

Radogoszcz

Radogoszcz

Radogoszcz

Pomnik w parku ocalałych


Manufaktura

Manufaktura

UKONSTYTUOWANIE SIĘ ZARZĄDU

Obecni:

 • Anna Drabik
 • Irena Bołdok
 • Tomasz Prot
 • Marian Kalwary
 • Anna Pliszka
 • Aleksandra Leliwa-Kopystyńska
 • Zofia Żukowska
 • Jadwiga Hofmokl
 • Elżbieta Ficowska
 • Piotr Jankowerny
 • Joanna Sobolewska-Pyz
 • Jadwiga Gałązka
 • Jadwiga Szostkiewicz
 • Gołębiowksa Janina
 • Szaruch Krystyna
 1. Zarząd wybrany przez Delegatów Walnego Zgromadzenia (19.06.09 r.) w dniu dzisiejszym na swoim pierwszym posiedzeniu, ukonstytuował się następująco:
  1. Anna Krystyna Drabik przewodnicząca (zgodnie z wolą wyborców)
  2. Aleksandra Halina Leliwa-Kopystyńska wiceprzewodnicząca
  3. Tomasz Stanisław Prot wiceprzewodniczący
  4. Jadwiga Hofmokl skarbnik
  5. Teresa Lantner-Jędrasik sekretarz
  6. Piotr Paweł Jankowerny członek
  7. Irena Augusta Bołdok członek
  8. Anna Pliszka członek
  9. Marian Kalwary członek
 2. Poszczególni członkowie Zarządu w okresie swej kadencji (2009-2012) będą zajmować się następującymi zagadnieniami:
  1. Anna Drabik
   ogólny nadzór nad statutową działalnością Zarządu oraz organizowanie sesji psychoterapeutycznych dla członków Stowarzyszenia i szeroko rozumiane kontakty ze „Sprawiedliwymi”.
  2. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska
   programy edukacyjne.
  3. Tomasz Prot
   strona internetowa, kontakty zagraniczne.
  4. Jadwiga Hofmokl
   finanse.
  5. Teresa Lantner-Jędrasik
   sekretarz.
  6. Anna Pliszka
   sprawy socjalno-społeczne.
  7. Irena Bołdok
   sprawy socjalno-społeczne.
  8. Piotr Jankowerny
   problemy prawne.
  9. Marian Kalwary
   Kontakty ze Sprawiedliwymi.
 3. Członkowie Zarządu pełnić będą dyżury w każdy wtorek i czwartek w siedzibie Stowarzyszenia w godz. 14 – 16.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
 5. W drugi czwartek miesiąca będziemy się spotykać na ogólnym zebraniu naszych członków.
 6. Sekretariat Stowarzyszenia czynny będzie w poniedziałki w godz. 12-15, wtorki i czwartki 12-16 (Ela Rembelska).
 7. Sprawy różne:
  Materiały do Kroniki zbierać będzie Maria Lewandowska – Rochowicz.
  Ustalono termin psychoterapii na 11- 17 października 2009 roku.
  Helena Rembelska prześle do Oddziałów i Łączników materiały z posiedzenia Zarządu, na którym ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia.

Protokółowała: Helena Rembelska.

Udostępnij:

Back To Top
Search